Glasvezel voor buitengebied

NIJKERK/REGIO Door de regio FoodValley, waar ook Nijkerk deel van uitmaakt, wordt verder onderzoek gedaan naar de aanleg van glasvezelkabels in het buitengebied, zodat ook daar gebruik kan worden gemaakt van breedband internetverbindingen. Voor Nijkerk gaat het om naar schatting 625 aansluitingen. Er zijn nog wel allerlei Europese voetangels en klemmen.

Henk Brinkman

De provincie Gelderland heeft 70 miljoen euro uitgetrokken om aanleg van breedband in het buitengebied te ondersteunen. Daar is enige spoed bij geboden om aan te kunnen sluiten bij initiatieven in het rivierengebied van Gelderland. Het college heeft besloten om 18.535 euro in het project te steken. Zowel de gemeente als de provincie en de regio vinden het van belang dat er ook in het buitengebied glasvezelkabels komen, waardoor snel internet mogelijk wordt voor bedrijven, scholen maar ook particulieren daarvan gebruik kunnen maken.

Het onderzoek naar mogelijkheden voor glasvezel in het buitengebied zal de komende periode worden gebruikt om allerlei gegevens te verzamelen om daarna een zogenaamde businesscase te kunnen maken. Pas in 2017 kan de schop in de grond.

Er zijn wel enkele beperkingen. De Europese Commissie heeft bepaald dat gemeentelijke en provinciale overheden alleen zelf glasvezel mogen aanleggen als marktpartijen, zoals kabelmaatschappijen als KPN of Ziggo, daarmee niet in de wielen worden gereden. Er moet dus ook met deze partijen worden gesproken. Alleen in witte gebieden, waar de commerciële maatschappijen niet aan de slag gaan, mogen overheden de handen uit de mouwen steken. In grijze gebieden moeten afspraken worden gemaakt met deze maatschappijen. Voor het overige mag er geen staatssteun worden verleend.

In Nijkerk gaat het om 625 witte aansluitingen, zeven procent van het toaal aantal mogelijke aansluitingen.