• Met het zetten van de handtekeningen is de fusie een gegeven.

    Harry Koelewijn

Gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste fuseren

NIJKERK De Stichting Oranjeveste met als gezondheidscentra De Nije Veste en de Stichting Gezondsheidscentra Corlaer fuseren met ingang van 1 januari. De handtekeningen door beide besturen werden maandagavond gezet in Het Koetshuis.

Wijnand Kooijmans

 

Door de fusie ontstaat een samenwerkingsverband met rond de tweehonderd zorgverleners. De beide stichtingen werkten al met een gezamenlijke directie. Met Sam Siemssen als directeur-bestuurder en Willy Oldenburger als directeur Zorg. Naast de huisartsen zijn bij de fusie ook onder andere de fysiotherapeuten betrokken, diëtisten en apotheek.

 

Het voordeel is dat het organisatorisch en bestuurlijk gemakkelijker wordt door de komst van één bestuur. Siemssen: ,,Bovendien kan de zorg nog beter op elkaar worden afgestemd. Dat maakt dat de inwoners van Nijkerk van goede zorg zijn verzekerd en van een toegankelijke zorg.''

 

GANG Op het gebied van zorg wordt al sinds enige jaren samengewerkt. De beide gezondheidscentra blijven gewoon naast elkaar bestaan alsmede ook de twee poliklinieken. Siemssen: ,,Door de fusie kunnen we nog beter ons best doen en zijn we een goede lokale en regionale speler. Niet te klein en niet te groot." Het gaat om zorg aan in totaal 33.000 inwoners.

Tijdens de bijeenkomst in Het Koetshuis werd eerst door beide besturen afzonderlijk vergaderd met het zetten van de handtekeningen als slotstuk. Daarna werd gezamenlijk vergaderd. De Stichting Oranjeveste kent een Raad van Bestuur die nu gaat werken voor de gefuseerde stichting.

 

BEKRONING Siemssen ziet de fusie als de bekroning van een proces dat enkele jaren geleden in gang is gezet. ,,De fusie is een logische stap. Het is heel bijzonder hoe de zorgverleners al met elkaar samenwerkten. Voor de nieuwe stichting hebben we ook een nieuw beleidsplan voor de komende drie jaar geschreven. De insteek is dat we steeds meer passende zorg willen bieden aan onze inwoner en in willen spelen op de toenemende zorgvraag.''

 

De huidige ontwikkeling is dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de huisartsen. ,,Mensen kunnen nergens anders meer terecht.  De zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven en betaalbaar.''

 

INFORMEREN Streven is de patiënt zo goed mogelijk te informeren. Met als insteek aan te geven wat iemand nog kan en wil boven ziekte en zorg. Hem of haar duidelijk maken dat ze ook eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Siemssen: ,,We willen samenwerken met andere zorgverleners en het sociaal domein. Daarop willen we onze dienstverlening afstemmen."

 

Daarnaast wordt de dienstverlening steeds verder uitgebreid. ,,We hebben daarvoor al leuke programma's ontwikkeld als de diabetes challenge en valpreventie. Het aanbod wordt de komende jaren verder uitgebreid. Voor iedereen is er een persoonsgebonden gezondheidsdossier."