• gmbroere

Gesprek gemeente en Oranjevereniging over behoefte aan extra geld

NIJKERK De Oranjevereniging Nijkerk en burgemeester Gerard Renkema zijn met elkaar in gesprek geweest over de 16.000 euro die de gemeente bijdraagt aan het Koningsfeest in Amersfoort.

Wijnand Kooijmans

De insteek was niet direct dit bedrag, maar de behoefte van de Oranjevereniging aan extra geld, zo zegt Renkema die spreekt van een 'constructief gesprek'. De vereniging heeft het ieder jaar lastiger om rond te komen. Zowel wat betreft de inzet van vrijwilligers, als het vinden van sponsoren.

De gemeente is, zo geeft Renkema aan, niet doof voor deze geluiden. De discussie past, zo vindt hij, binnen de discussie over het subsidiebeleid. Bovendien is de 16.000 euro subsidie voor Amersfoort een eenmalig bedrag.

Oranjeverenigingen krijgen nu 45 cent per inwoner. Voor de Oranjevereniging Nijkerk komt dit ook ongeveer neer op 16.000 euro volgens Renkema. Op dit moment is de gemeente druk bezig met de vorming van het team van de quiz in Amersfoort. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van zowel personen als kernen.