• Archeif BDU Media

Geschil rond belastingen tussen coalitie en het CDA

NIJKERK Indien maatschappelijk noodzakelijk voorzieningen dreigen te verdwijnen is een verhoging van de onroerendezaakbelasting niet uit te sluiten. Dat geeft Boudewijn van der Woerd (VVD) aan namens zijn partij en PRO21 en ChristenUnie/SGP.

Wijnand Kooijmans

Hierin verschilt men van mening met oppositiepartij CDA. Woordvoerder Joop van Ruler stelt dat zijn partij tegen verhoging van deze belastring is. Van der Woerd zegt dat een verhoging wel een laatste middel is. Eerst wordt gekeken naar het vinden van creatieve oplossingen of co-financiering. Een lastenverhoging is het allerlaatste middel waar naar wordt gegrepen. Hij verwacht wel dat een aantal zaken de komende vier jaar flinke bedragen vergen.

BELASTING De hondenbelasting wordt bestemd voor het bestrijden van overlast door honden. Het betekent wel dat voor andere posten jaarlijks honderdduizend euro structureel andere gelden moeten worden gevonden. Mocht de opbrengst van de hondenbelasting niet volledig nodig zijn, dan kan eventueel een verlaging van deze belasting plaatsvinden.

Volgens Van der Woerd is er jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid. Al kan dit bedrag enigszins lager uitvallen door aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van het Rijk. De drie coalitiepartijen willen ook nauw samenwerken met de beide oppositiepartijen. Wat het CDA betreft kan dat botsen als het gaat om het parkeerbeleid wanneer de oude plannen worden voortgezet. Hij vindt dat eerst inwoners en ondernemers een stem moeten krijgen voor hier een besluit over wordt genomen.

BELEID Volgens Marina Lanting (ChristenUnie/SGP) wordt het beleid voortgezet op grond van een door de raad aangenomen motie. Dat betekent dat per deelgebied wordt bekeken of parkeren op het maaiveld kan worden afgeschaft en vervanging wordt door parkeren in zogenoemde bronpunten (parkeergarages).

Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) had graag gezien dat zijn partij had kunnen deelnemen aan een nieuw college. In het gesloten coalitieakkoord most hij concrete maatregelen en de financiële onderbouwing. Samen aan Zet noemt hij geslaagd maar bij de start zijn wel inschattingsfouten gemaakt. De verantwoording die de raad heeft moet niet elders worden gelegd.

WERKWIJZE De nieuwe werkwijze van het ambtelijk apparaat is, zo zegt Klompenhouwer, niet zonder problemen verlopen. Daaraan moet, wat hem betreft, de komende tijd de nodige aandacht worden besteed. Hij kondigde aan met verve oppositie te gaan bedrijven.

De twee oppositiepartijen zijn niet tegen de keuze van wethouders en geven die ook hun stem. Dat maakt dat burgemeester Gerard Renkema namens de ChristenUnie\/SGP Wim Oosterwijk en Harke Dijksterhuis kon installeren, namens de VVD Mariëlle Broekman en namens PRO 21 Nadya Aboyaakoub. Waarmee afscheid is genomen van Marly Klein, Patricia van Loozen en Wim van Veelen.