• Archief BDU Media

Gemeenteraad honoreert deel voorstellen dialooggroep Leefstijl

NIJKERK De gemeenteraad van Nijkerk heeft zich vorige week tijdens de raadsvergadering uitgesproken over prioritering en fasering van de voorstellen van de dialooggroep Leefstijl. De dialooggroep leverde de voorstellen op in het kader van de dialoog 'Samen aan Zet'.

De gemeenteraad waardeert naar eigen zeggen de energie en het enthousiasme dat de samenleving laat zien. Bovendien vindt de raad het belangrijk om door te gaan met de ingezette beweging. Voorstellen kunnen meteen, of in een later stadium opgepakt worden. De dialooggroep zag zelf al in dat er zo veel mooie voorstellen zijn bedacht, dat deze niet allemaal binnen het financiële kader passen dat de gemeenteraad vooraf heeft gesteld. De gemeenteraad is bereid om af te wegen of, en zo ja, hoeveel extra budgetruimte voor dialoogvoorstellen is te realiseren. Dat kan echter pas, wanneer alle voorstellen van de vijf dialooggroepen bekend zijn. De verwachting is dat dat eind dit jaar zal zijn.

URGENT De komende tijd zullen in de dialooggroep Leefstijl in ieder geval urgente voorstellen, waarover duidelijkheid nodig is, direct worden opgepakt. Voorbeelden daarvan zijn het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties en ook de huisvesting voor kunst en cultuur. Diverse projecten die op het brede terrein van Leefstijl in 2017 al lopen, kunnen worden voortgezet. Voorbeelden daarvan zijn het voortzetten van (creatieve) oplossingen voor Jeugd Ontmoetingsplaatsen, het beheer van 'UIT in Nijkerk en Hoevelaken'; ondersteuning van de speel-o-theek Pinoccio; dementievriendelijke gemeente; Nijkerk digitaal vaardig; het opzetten van een mama-café; het project 'gezonde sportkantine' en het promoten van minder-valide sport.

Ook zijn er voorstellen die dit jaar verder uitgewerkt moeten worden, zoals een culturele raad en 'welzijn op recept'. Tenslotte zijn er voorstellen waarvan in 2017 de uitvoering opgestart kan worden (pluktuin, belgroep, gezondheids- en stresstest en platform 50-plus). De overige voorstellen schuiven dus door naar de integrale afweging van de gemeenteraad.

Verder besloot de raad om een impuls te geven aan advies en ondersteuning voor het aanboren van alternatieve financieringsbronnen voor voorstellen van de dialooggroep. Bovendien wil de gemeenteraad de huidige subsidieregeling op het gebied van Leefstijl per 2019 aan laten passen en hiervoor een voorstel laten ontwikkelen. Voor die twee extra zaken stelt de raad wat extra geld beschikbaar. Tweemaal per jaar komt er een netwerkbijeenkomst voor de dialoogdeelnemers Leefstijl, waarbij ook andere betrokkenen kunnen aanhaken.

De voorstellen en de visie van de dialooggroep Leefstijl zijn te lezen op deze website.