• Archief BDUmedia

Gemeente wil hergebruik hulpmiddelen

NIJKERK Hulpmiddelen die door de gemeente worden verstrekt moeten niet worden weggegooid maar worden hergebruikt. Het is ook de gemeente die bepaalt of een hulpmiddel wordt ingenomen wanneer de cliënt deze niet meer nodig heeft en niet de leverancier van hulpmiddelen.

Wijnand Kooijmans

Dat stelt het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van Trudy Doornhof (CDA). Hulpmiddelen die worden ingenomen gaan naar een depot. Daar wordt beoordeeld of ze kunnen worden hergebruikt. Indien dat het geval is worden de hulpmiddelen gereinigd en noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.

UIT DEPOT Bij nieuwe aanvragen wordt altijd eerst uit het depot geleverd. Alleen wanneer hier een gevraagd hulpmiddel niet aanwezig is wordt deze nieuw aangeschaft. Indien hergebruik niet mogelijk is door de slechte technische staat wordt het hulpmiddel vernietigd.

ONDERHOUD Indien hergebruik niet mogelijk is omdat de verwachting is dat onderhoud hoger uitvalt dan de aanschaf van een hulpmiddel dan wordt deze afgestoten naar een organisatie. Deze reviseert voor eigen rekening het hulpmiddel en verkoopt tegen voor een lage prijs in landen waar niet de financiële middelen zijn om deze hulpmiddelen nieuw te kopen. Voor scootmobielen geldt een termijn van tien jaar, voor rolstoelen van vijftien jaar.

VERHUIZING Bij een verhuizing naar een andere gemeente worden hulpmiddelen met een nieuwwaarde van minder dan vijfhonderd euro eigendom van de inwoner en mag het hulpmiddel overal mee naar toe worden genomen. Als inwoners verhuizen binnen de inkoopregio voor hulpmiddelen (voor Nijkerk is dat Amersfoort) dan nemen zij het hulpmiddel mee. Administratief wordt het weliswaar ingenomen en opnieuw verstrekt door de nieuwe woongemeente. Maar de inwoner merkt daar niets van.

INGENOMEN Indien inwoners verhuizen naar een gemeente buiten de inkoopregio dan wordt het hulpmiddel ingenomen. De betreffende inwoner is wettelijk verplicht de verhuizing te melden bij de gemeente. Indien dat tijdig gebeurt dan vindt begeleiding plaats zodat de verhuizende inwoner niet zonder hulpmiddel komt te zitten.

Buiten de geldende regels ziet het college geen mogelijkheden hulpmiddelen te hergebruiken.