• Harry Koelewijn

Gemeente wil 100.000 euro aan dwangsommen van Hoevelaker innen

HOEVELAKEN Er wordt definitief handhavend opgetreden tegen twee overschrijdingen van de maximale toegestane oppervlakte op een perceel aan de Middelaarseweg in Hoevelaken. Het gaat om zowel een bijgebouw als een dienstwoning.

 

Wijnand Kooijmans

 

Dat blijkt uit een brief die is verstuurd aan de Nijkerkse gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders. Hierin wordt tevens aangekondigd dat de openstaande dwangsommen van in totaal honderdduizend euro ingevorderd gaan worden. De invordering van een eerdere dwangsom, omdat toch werd doorgebouwd ondanks een bouwstop, is inmiddels door het college overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder.

 

RAAD Door de gemeenteraad is in mei 2017 aan het college verzocht te mogelijkheden te onderzoeken of een oplossing voor de kwestie rond de bouw van het bijgebouw kon worden gekomen. Dat blijkt niet mogelijk, onder meer omdat een deel van het bijgebouw is gesitueerd op grond met de bestemming 'bos'.

 

Het college heeft in maart 2015 vergunning verleend voor een verruiming van de inhoudsmaat van de dienstwoning met daaraan wel de voorwaarde dat een deel van de al gerealiseerde woning moest worden gesloopt. Een beroep van de eigenaar tegen deze voorwaarde is ongegrond verklaard door de Raad van State.

 

In juli 2017 heeft de Raad van State tevens alle ingediende hogere beroepen over zowel de schuur als de dienstwoning ongegrond verklaard. Het college ziet na beoordeling van alle verzoeken geen reden terug te komen op het eerdere besluit handhavend op te treden.