• Harry Koelewijn

Gemeente werkt aan plan voor mensen met verward gedrag

NIJKERK Op 1 oktober moet de gemeente Nijkerk over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag beschikken. De groep 'personen met verward gedrag' is niet onder één noemer te vangen. Het gaat om mensen, die zich verward gedragen als gevolg van bijvoorbeeld een psychose, dementie of middelengebruik. De hulpvraag van mensen met verward gedrag is hierdoor divers, weet het college.

Ze hebben met elkaar gemeen dat ze als gevolg van de ingewikkelde problematiek tussen het 'wal en schip' van verschillende wet- en regelgeving dreigen te raken. De sluitende aanpak is erop gericht dat op een goede manier een inschatting wordt gemaakt van de problematiek en dat er een samenhangend ondersteuningsaanbod komt. Er ligt nu een overzicht met wat er al geregeld is. ,,De komende periode wordt dit met betrokken partijen verder uitgewerkt om zo met elkaar tot een plan van aanpak te komen. Hieruit volgt meteen de basis voor de volgende stappen, bijvoorbeeld voor de spreiding en mogelijke uitstroom van beschermd wonen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd."

AANTALLEN In Nijkerk gaat het om kleine groep mensen, die zichtbaar verward gedrag vertonen. In 2017 zijn er tachtig zogenaamde E33-meldingen voor 'overlast door verwarde personen of overspannen personen' bij de politie gedaan. Op basis van landelijke ervaringscijfers mag verwacht worden dat het gaan om circa 35 unieke personen. De groep kwetsbare inwoners, die te maken kunnen krijgen met verward en/of overlast gevend gedrag is groter. Begin 2017 werden er, volgens opgave van de zorgverzekeraars, 215 inwoners in de gemeente Nijkerk behandeld voor een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). En er wonen naar schatting 560 mensen met dementie in de gemeente Nijkerk (bron: Alzheimer Nederland).