• import

Gemeente terughoudend bij nieuwe CPO's

NIJKERK Bouwen binnen Particulier Opdrachtgeverschap gaat ten koste van sociale woningbouw. Dat is een belangrijke reden voor het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders zich de komende periode terughoudend op te stellen als het gaat om nieuwe aanvragen.

Wijnand Kooijmans

Daarnaast betekenen aanvragen veel extra werk voor het ambtelijk apparaat, zo zegt wethouder Wim van Veelen. Binnen Nijkerk zijn tot nu toe vier CPO's gerealiseerd, allemaal binnen de nieuwe woonwijk Doornsteeg. Op zich wordt, zo geeft de wethouder aan, het gedachtegoed van een CPO door iedereen als positief beschouwd.

Streven van de gemeente is dat minimaal vijfentwintig procent aan sociale huurwoningen wordt gerealiseerd binnen plannen. Door de CPO moet de ruimte hiervoor binnen andere plannen worden gevonden om dat percentage overeind te houden. "Maar we hebben als gemeente niet veel grond meer in bezit. Dat betekent dat in de derde fase van Doornsteeg een deel van de bestaande achterstand aan huurwoningen moet worden ingehaald."

Over enkele jaren wil het college de situatie opnieuw bekijken waarbij dan de praktische ervaringen van de vier CPO's binnen Doornsteeg worden meegenomen. Onder bijzondere omstandigheden blijft het wel mogelijk een CPO te starten maar dan dienen daar vooraf, zo geeft Van Veelen aan, wel goede afspraken over worden gemaakt.