• Lex van Lieshout

Gemeente Nijkerk: 'Asbestdaken snel saneren'

NIJKERK De gemeente Nijkerk roept eigenaren van asbestdaken op om deze daken snel te saneren en niet te wachten tot het laatste moment. Vanaf 2024 zijn asbestdaken namelijk verboden. Er moet in heel Nederland nog zoveel gesaneerd worden dat er voor eigenaren en saneringsbedrijven niet veel tijd meer is om alles op tijd te regelen.

In heel Gelderland liggen er nog 14 miljoen vierkante meters daken met asbest en de saneringsnelheid moet hier drastisch omhoog om 2024 te halen. De provincie heeft daarom in 2017 een versnellingsplan gemaakt. In Regio FoodValley ondersteunt een asbestteam de provinciale aanpak, waar de gemeente Nijkerk deel van uit maakt. Het asbestteam van Regio FoodValley stelt de komende maanden een routekaart op met daarin alle acties die specifiek in deze regio en dus ook in Nijkerk gehouden gaan worden.

SANERING De activiteiten van provincie, regio en gemeente Nijkerk zijn er op gericht om eigenaren te ondersteunen bij hun tijdige sanering. Dit doet men onder andere door onderzoek naar en communicatie over de noodzaak van saneren, dakoplossingen, kosten en financieringsmogelijkheden. Ook wordt gekeken naar de organisatie van gebiedsgerichte collectieve aanpakken.

SUBSIDIE Eigenaren kunnen nog bij de rijksoverheid subsidie aanvragen voor het verwijderen van het dak. Naar verwachting zal het beschikbare geld wel medio 2018 op zijn. Bij de gemeente Nijkerk bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslening als op de nieuwe daken zonnepanelen worden geplaatst.