• Archieffoto ter illustratie.

    Robin van Lonkhuijsen

Gemeente houdt vinger aan pols bij Welzorg

NIJKERK De dienstverlening door Welzorg is verbeterd maar wordt nauwlettend door de gemeente Nijkerk in de gaten gehouden. Onder meer is extra personeel aangetrokken waardoor cliënten bij problemen binnen een dag worden geholpen.

Wijnand Kooijmans

Dit antwoordt het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van het VVD-raadslid Kees van den Heuvel.  Zijn partij werd geconfronteerd met grove nalatigheden en klachten over de serviceverlening van Welzorg, de organisatie welke als enige verantwoordelijk is voor het aanleveren en onderhouden van hulpmiddelen voor gehandicapten.

Het college zegt de zorgen te delen maar, voor de vragen werden gesteld, ook te werken aan oplossingen. ,,Juist de mensen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel moeten snel en adequaat worden geholpen", zo is het standpunt. Door het aannemen van dertig nieuwe medewerkers is de bereikbaarheid van Welzorg fors verbeterd. De bereikbaar in de laatst gemeten week was 82 procent en bij de serviceplanning 96 procent. Twee weken daarvoor waren deze cijfers nog respectievelijk veertig en vijftig procent. Inmiddels werkt het bedrijf ook met een dagplanning waardoor bij een noodgeval dezelfde dag hulp kan worden verleend. Dit is een periode niet het geval geweest en dat heeft geleid tot veel klachten. Het inplannen is vanuit Raamsdonkveer verplaatst naar de locatie in Zeist. Aanvullend hierop wordt door Welzorg een betere regie gevoerd over de opdrachten en de uitvoering hiervan.

Tevens is een zogenaamde 'vluchtstrookroute' bedacht. Vanuit de locatie in Zeist worden over knellende dossiers redelijk vlot besluiten genomen en actie ondernomen.Tevens wordt door medewerkers van Welzorg overwerk verricht zodat achterstanden in e-mails en leveropdrachten kunnen worden ingelopen. De resultaten hiervan moeten snel weken zichtbaar worden. Tot eind 2017 is Nijkerk contractueel gebonden aan Welzorg. Door het college is gevraagd om een nette behandeling van cliënten.