• Archief BDU Media

Gemeente garant hogere bouwkosten Veensche Boys

NIJKERKERVEEN Met een garantiestelling van zowel de gemeente Nijkerk als de Stichting Waarborgfonds Sport wil de voetbalvereniging Veensche Boys een lening afsluiten voor de duurder uitvallende bouw van zes kleedkamers en het clubgebouw. Het gaat om in totaal een bedrag van driehonderdduizend euro waarbij beide partijen ieder vijftig procent van het risico dragen.

Wijnand Kooijmans

Door de gemeenteraad van Nijkerk is in januari 2014 een bedrag van 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de Nijkerkerveense voetbalvereniging. In de afgelopen twee jaar is een definitief ontwerp gemaakt dat is aanbesteed. Daarbij bleek dat de bouw 1,4 miljoen euro gaat kosten. Veensche Boys kan hiervoor een lening afsluiten bij de bank, zij het alleen onder bepaalde garanties. De grond is eigendom van de gemeente, de opstallen en velden zijn tot 1 januari 2019 eigendom van de Stichting tot Ontwikkeling Sportaccommodaties Nijkerk). Daarbij valt het volledig eigendom terug aan de gemeente.

In eerste instantie leek de bank genoegen te nemen met een gebruikersovereenkomst maar eind 2016 kwam de bank daarop terug. Een tweede optie is een appartementsrecht vestigen op het recht van opstal. Dat is een juridisch zeer ingewikkelde procedure die bovendien niet op korte termijn tot een oplossing leidt. Versobering van het ontwerp is een derde alternatief, maar dat betekent dat nieuwe tekeningen moeten worden gemaakt, een nieuwe procedure voor de omgevingsvergunning moet worden doorlopen etc. De vrees is dat dit uiteindelijk hogere bouwkosten met zich meebrengt.

Gekozen wordt daarom voor een gemeentegarantie. Voor de kantine ligt dit niet direct voor de hand, voor de kleedkamers wel. Omdat beide in één gebouw worden gerealiseerd is een garantiestelling echter wel mogelijk. Omdat het om 150.000 euro gaat, mag het college hierover zelfstandig beslissen, al is de gemeenteraad wel geïnformeerd.

Voorwaarde is wel dat de Stichting Waarborgfonds Sport zich eveneens voor 150.000 euro garant stelt. De stichting doet hiertoe onderzoek naar de liquiditeit van Veensche Boys. Uitgangspunt is dat de voetbalvereniging de eerste twintig jaar kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen aan de bank. Het college schat daarom de kans dat uiteindelijk aanspraak wordt gedaan op het bedrag van 150.000 euro in als zeer gering.