• Archief BDU Media

Gemeente gaat samenwerking aan voor verbeteren bedrijfsvoering

NIJKERK De gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten gaan vanaf 1 januari 2017 samenwerken op het gebied van bedrijsvoering. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten hebben het plan, de 'Gemeenschappelijke Regeling Zonder Meer Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten, vandaag vastgesteld.

In oktober hebben de vier gemeentes toestemming gegeven voor het aangaan van een 'Regeling Zonder Meer'. Deze regeling is een lichte vorm van samenwerking tussen gemeenten. Het doel is om kwaliteit van bedrijfsvoering te verbeteren, de kwetsbaarheid verminderen, ontwikkelingskansen te bieden voor medewerkers en de kosten te beperken. Het gaat hier specifiek om de taakvelden Financiën, ICT, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie.

Om tot deze samenwerking te komen, zijn verschillende stappen gezet waaronder de uitwerking van vier business cases voor de vier taakvelden. Om uitvoering te kunnen geven aan deze business cases, is het nodig om tussen de vier gemeenten een aantal afspraken te maken over de organisatievorm, het werkgeverschap, aansturing en financiën. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 'Regeling Zonder Meer'. Dit is de lichtste publiekrechtelijke vorm van samenwerking, waarbij de verantwoordelijkheden van de afzonderlijke colleges en gemeenteraden niet verandert en de medewerkers in dienst blijven van de eigen gemeente.