• Google Maps

Gemeente gaat een bod uitbrengen op pand Rabobank

NIJKERK Het college van de gemeente Nijkerk heeft besloten de onderhandelingen met de Rabobank te starten en een eerste bod uit te brengen op het pand van de Rabobank. Het besluit is genomen na een vergelijking tussen het bestaande plan om een Huis van de Stad te bouwen in de Havenkom en de optie om naar het Rabobankpand aan de Van 't Hoffstraat te verhuizen.

Doorslaggevend is het feit dat het Rabobankpand eerder kan worden betrokken en dat er dan duidelijkheid is over de planning en kosten. Zo krijgt de gemeentelijke organisatie een gebouw waarin ze optimaal kan werken aan het gewenste kwaliteitsniveau voor de inwoners, tegen kosten die passen bij de huidige financiële situatie van de gemeente.

VERGELEKEN De opties zijn op een aantal punten vergeleken met elkaar. Zo is er gekeken naar de ambities voor de binnenstad en het gebouw, de kosten en risico's, de planning en duurzaamheid. ,,Het pand van de Rabobank lijkt qua ruimte, kosten en duurzaamheid een goede optie te zijn om gebruik van te maken", zo schrijft de gemeente in een persbericht. Qua ruimte wordt nog bekeken of een verbouwing nodig is. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen met de Rabobank kan een definitief besluit aan de raad worden voorgelegd.

AMBITIE Het traject om te komen tot bouw aan de Havenkom duurt langer dan oorspronkelijk verwacht. ,,De ambitie voor de Havenkom blijft echter onveranderd", zo laat de gemeente weten. ,,Het college heeft de verschillende opties goed overwogen. Vanuit de huidige locatie verhuizen naar een nieuw Huis van de Stad aan de Havenkom betekent dat er voor de komende jaren nog geïnvesteerd moet worden in het werkbaar houden van het huidige stadhuis. Ook brengen de langere looptijd en de veranderende markt risico's met zich mee." Besloten is om te starten met de onderhandelingen met de Rabobank. Op langere termijn blijven alle opties die de ambitie voor de Havenkom ondersteunen, open. Het vrijkomen van de huidige locatie van het stadhuis biedt mogelijkheden om te starten met de ontwikkeling.

HAVENKOM Wethouder Wim Oosterwijk: ,,Het college blijft streven naar een ontwikkeling van de Havenkom met enerzijds ruimte voor wonen en anderzijds ruimte voor activiteiten die het tot een levendig gebied maken en de binnenstad versterken. Mochten wij in de gelegenheid komen de locatie van de Rabobank te betrekken, dan kunnen wij ook snel starten met de eerste fase van deze ontwikkeling."        

De gemeente gaat nu verder met de onderhandelingen met de Rabobank. ln het najaar staat besluitvorming in de raad gepland. Ondertussen worden de uitgangspunten voor een eventuele verhuizing verder uitgewerkt.