Geluidswal geen oplossing geluidsoverlast Bijenvlucht

NIJKERK De bouw van 66 nieuwe woningen op een deel van het bedrijventerrein Horstbeek in Hoevelaken kan doorgang vinden. De gemeenteraad van Nijkerk heeft ingestemd met het plan Bijenvlucht, ondanks de nodige bezwaren van omwonenden.

Wijnand Kooijmans

Vooral is er veel angst voor geluidsoverlast. Dat was onder meer voor de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar reden bezwaar te maken. Niels Staal (VVD) heeft hiervoor wel begrip. Geluidsoverlast van de rijkswegen is al jaren een probleem voor Hoevelaken waartegen de stichting strijd levert. Dat maakt dat een besluit de VVD wel voor een dilemma stelt omdat de geplande woningbouw het algemeen belang dient.

Om deze reden was Staal dan ook verheugd dat wethouder Wim van Veelen nog een quick scan heeft doen uitvoeren naar eventuele extra maatregelen. Maar de wethouder moest erkennen dat de uitkomst is dat de gewenste geluidswal aan de zuidzijde van het plan geen optie is. Het effect zou minimaal zijnen hooguit het geluid met één tot twee decibels doen verminderen. Probleem is bovendien dat de geluidswal dicht langs de aanwezige beek zou moeten worden geplaatst. Voor het onderhoud moet hier een zone van vijf meter in stand worden gehouden wat de plaatsing van een geluidswal eigenlijk ook onmogelijk maakt. Er rest, volgens de wethouder dan ook weinig, dan te wachten op de geluidsmaatregelen die bij de reconstructie van knooppunt Hoevelaken worden genomen. De gemeente gaat bij het voorbereiden van het definitieve bestemmingsplan nog grondig onderzoeken welke verkeersmaatregelen nodig zijn.