• Archief BDU Media

Gelden voor oud beleid niet direct naar nieuw beleid

NIJKERK Pas in de gemeenteraad eind deze maand worden definitieve besluiten genomen over de voorstellen van de dialooggroep economie en bedrijfsvoering om gelden voor oud beleid te schrappen en in te zetten voor nieuw beleid. De fracties vinden vooral van belang dat niet alle maatschappelijke effecten bekend zijn als geld van bestaande zaken wordt geschrapt.

Wijnand Kooijmans

 

Volgens Boudewijn van der Woerd (VVD) heeft de dialooggroep zich keurig aan de opdracht gehouden die ze heeft meegekregen van de raad. Wat dat betreft zou zonder meer ja moeten worden gezegd tegen hun voorstellen. Maar hij vreest dat op meerdere punten op termijn de discussie moet worden gevoerd om geld dat nu wordt geschrapt alsnog weer beschikbaar te stellen voor dat doel.

 

VOORBEELD Als voorbeeld geldt de twintigduizend euro die de dialooggroep wil schrappen als het gaat om de contacten met de regio Amersfoort. Met deze plaats hebben de leden van de groep weinig. Maar door de gemeente wordt geconstateerd dat door gebrek aan ambtelijke capaciteit juist de gesprekken met Amersfoort mogelijk te weinig worden gevoerd. Want beide gemeenten hebben wel degelijk grote belangen bij elkaar.

Ook is onduidelijk wat de gevolgen zijn van het schrappen van 115 Red een bedrijf. Volgens de dialooggroep is het niet de taak van de gemeente om ondernemers te hulp te schieten. Roeland van Meerveld van 115 Red een bedrijf zegt dat in 2016 21 ondernemers de helpende hand is toegestoken en dit jaar al aan 33 ondernemers. Ondanks de beperkte financiële middelen zijn veel van deze bedrijven toch geholpen waar de schadepost voor de gemeente 100.000 euro bedraagt als een ondernemer in de bijstand terechtkomt.

 

CARPOOLPLAATS Dat de dialooggroep voorstelt de 250.000 euro voor de aanleg van de carpoolplaats te schrappen vindt iedereen logisch. Het geld ligt al zes jaar op de plank. Met de eigenaar van McDonalds wordt gesproken over de aanleg van deze plaats. Hij dreigt wielklemmen aan te brengen om langparkeerders te weren. Bart Verbeek (Pro21) vraagt zich af of het zinvol is het geld te laten staan als er de eerste jaren geen plannen zijn de carpoolplaats aan te leggen. Hij vraagt zich daarbij wel af wat de gevolgen voor de milieudoelstellingen zijn van de gemeente wanneer de aanleg wordt geschrapt.

 

ANTWOORD Wethouder Nadya Aboyaakoub heeft ook geen antwoord op de vraag van Henk de Greef (De Lokale Partij) wat de gevolgen zijn wanneer bedrijven aan de haven wordt gevraagd meer geld te betalen en de bewoners van woonboten meer huur te vragen. Henk Korthorst en Jan Nobel protesteren als insprekers tegen het ontbreken van voldoende cultuur historisch besef bij de dialooggroep gezien de voorgestelde bezuinigingen op de commissie ruimtelijke kwaliteit.

Veel vragen resten de commissieleden. Daarover willen zij eerst in gesprek met hun fractiegenoten voor een finaal eindoordeel wordt gegeven.