• Niels Staal en Henry Hamstra zijn bestuurslid van stichting De Mooiste Verlicht. 

    Maranke Pater

Geld nodig om Mooiste te verlichten

NIJKERK Henry Hamstra, Niels Staal willen ervoor zorgen dat heel Nijkerk een financieel steentje bij gaat dragen aan de verlichting van de Mooiste van Nederland. 

 

Nadat de kerktoren in 2012 was uitgeroepen tot de Mooiste Kerktoren van Nederland door het RKK-radioprogramma De Zondag van Van Willigenburg is er een groep Nijkerkers bijeen gekomen om uit te vinden of het mogelijk was om de toren te verlichten. Hamstra: ,,Sinds de oprichting van de stichting De Mooiste Verlicht is er al vreselijk veel gebeurd. De monumentenzorg, Museum Nijkerk, het Gelders Genootschap de gemeente en vele andere zijn bij ons initiatief betrokken. Driekwart jaar geleden is die drive echter doodgebloed op het punt van fondsen werven. " Het complete plan en het kostenplaatje liggen klaar. Samen met het bedrijf Powerlight is er een proefopstelling gemaakt op de toren wat een groot succes was. Staal: ,,De toren is echter een kwetsbaar monument. We hebben een programma van eisen opgesteld waar het lichtplan aan moet voldoen om het monument zo min mogelijk te beschadigen. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Nijkerk en onze stichting heeft de status van culturele ANBI."  Door de verlichting van de toren wil het bestuur het historische karakter van de binnenstad van Nijkerk benadrukken. Staal: ,,We willen de historische binnenstad gaan uitventen. Nijkerk bezit prachtige panden en straatpatronen, beginnende bij de toren. Dit is het mooiste monument van de stad. Zeker als het Kerkplein op de schop gaat zou het mooi zijn als die fantastische toren wordt uitgelicht."

 

De verwachting is dat het 75.000,- euro kost om het plan te realiseren. Er moet een steiger gebouwd worden om de verlichting aan te kunnen brengen. Staal: ,,Natuurlijk hopen we dat er diverse technische bedrijven zijn die ons willen helpen en dat er een steigerbouwer op staat die samen met ons de Mooiste wil verlichten." Het belangrijkste vindt het bestuur van de stichting dat de toren verlicht wordt dankzij giften vanuit de hele samenleving. Staal: ,,Het zou te makkelijk zijn om een rondje te doen langs grote geldschieters al hebben we die natuurlijk ook nodig. We willen graag alle Nijkerkers laten zien dat we mededankzij hun giften de toren hebben kunnen verlichten zodat ze ook allemaal trots kunnen zijn op het resultaat."  Dit wil het bestuur van de stichting bereiken door diverse acties te voeren. Hamstra: ,,Door middel van publieksacties willen we de inwoners bij hun toren betrekken. Al die acties kunnen we alleen niet zelf bedenken of coördineren. We hopen daarom dat er doeners op zullen staan die zelf een bijzondere actie bedenken en uitvoeren." Er is veel mogelijk om de acties rondom de toren in de spotlights te zetten. Hamstra: ,,We hebben zelf het idee opgevat om een verticaal diner te gaan organiseren in en op de toren. We hopen zoveel mogelijk Nijkerkse cateraars te kunnen bereiken die maaltijden willen gaan bereiden tijdens deze activiteit. Gasten van ons verticale restaurant kunnen dan onderaan de toren beginnen met soep en zo hun weg naar boven eten, om op de omloop van de toren te eindigen met het hoofdgerecht." We zijn hiervoor nog op zoek naar cateraars die dit vrijwillig willen doen en sponsoren van levensmiddelen."

 

Voor meer informatie over de stichting: www.demooisteverlicht.nl.