• Freek van den Bergh

Geen uitstel parkeerplan binnenstad

NIJKERK De gesprekken tussen het Platform Binnenstad en de 140 ondertekenaars van de petitie, waarin wordt gepleit voor het afschaffen van betaald parkeren, worden ingegaan zonder dat daaraan voorwaarden worden gesteld. De indieners van de petitie willen tevens dat parkeren in de buurt van de winkels op straatniveau mogelijk blijft waar in de plannen van het Platform wordt gekozen voor de aanleg van parkeergarages.

Wijnand Kooijmans

Tijdens de vergadering van de raadscommissie in het stadhuis van Nijkerk werd flink geageerd tegen het verkeersplan dat onderdeel uitmaakt van de plannen voor de versterking van de binnenstad van Nijkerk. Zonder dat de raad een besluit heeft genomen over dat verkeersplan maar uitvoering daarvan wel is opgenomen in de toekomstige plannen voor het Kerkplein en de Havenkom. Dat betreft onder meer het autoluw maken van de binnenstad en de komst van de parkeergarages.

 

AFSPIEGELING Herman van de Bunt van Country Mill vindt dat het platform niet de gewenste afspiegeling heeft laten zien. Onder meer omdat ondernemers onvoldoende vertegenwoordigd zijn geweest. Wat bestreden werd door Hiltjo Graafland van het Platform Binnenstad. Hij gaf aan dat de Nijkerkse Ondernemers Vereniging (OVN) is gevraagd vertegenwoordigers te leveren dat daaraan ook gevolg heeft gegeven. 

GRATIS PARKEREN Van de Bunt vindt dat te weinig is gesproken met de winkeliers die tegen het verkeerplan zijn en dan vooral tegen wat daarin wordt voorgesteld ten aanzien van het parkeren. Hierin kreeg hij steun van Jamaal Mohuddy die namens meerdere ondernemers aanvoerde dat de parkeerplaatsen in de buurt van de winkels behouden moeten blijven. Ook pleitte hij voor het invoeren van gratis parkeren.

Ondernemer Wim van den Brandhof vindt dat nu geen besluiten moeten worden genomen over de komst van parkeergarages omdat daarmee verder praten tussen de indieners van de petitie en het platform weinig zinvol meer is.

Theo ten Brake stelde namens het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente vraagtekens bij het parkeren rond het Kerkplein. De negenhonderd bezoekers van de erediensten op zondag kunnen nu gratis parkeren. Het kan, zo was hij van mening, niet zo zijn dat kerkgangers straks op zondag betaald moeten parkeren. 

 

DRAAGVLAK De commissieleden vinden dat de gesprekken tussen het platform en de indieners van de petitie uiteindelijk tot meer draagvlak moeten leiden. En houden de weg voor experimenten, onder meer rond al dan niet tijdelijk gratis parkeren, open. Ze zien voorlopig geen reden hierom de besluitvorming uit te stellen, zoals gewenst door enkele ondernemers en het CDA.