• Twee mannen roken op het terras van Egyptisch cafe Sultans aan de Amsterdamse Jan Evertsenstraat een waterpijp.

    Marcel Antonisse

Geen ruimte voor waterpijp aan de Vetkamp

NIJKERK Café-restaurant Istanbul aan de Vetkamp in Nijkerk mag de horecafunctie niet uitbreiden naar de achterzijde. Bij de gemeente was een aanvraag ingediend voor de realisatie van een aparte ruimte waar bezoekers waterpijp kunnen roken. Het gaat om een zogenoemde Shisha-lounge.

Wijnand Kooijmans

 

Door de gemeente is geconstateerd dat de ruimte al is gerealiseerd. De Shisha-lounge is gevestigd in het voormalige magazijn achter het restaurant. Deze ruimte is zowel via het restaurant als via de doorgang aan de zijkant van het gebouw bereikbaar. Ook is een afzuiginstallatie aangebracht. Het college van burgemeester en wethouders is er via de website van het restaurant tevens achtergekomen dat de lounge ook wordt aangeboden als zelfstandig te huren ruimte.

 

AFWIJKEN Op basis van het bestemmingsplan is de realisatie van de ruimte illegaal. Door het college is gekeken of legalisatie mogelijk is. Istanbul valt op grond van de regels binnen de categorie middelzware horeca. In het bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 1999 is opgenomen dat het gewenst is om grip te houden op de vestiging van dit type horecabedrijven. Mede omdat dit type horeca aanleiding kan zijn voor diverse vormen van overlast. Nieuwe bedrijven welke vallen onder deze categorie mogen alleen aan het Plein. Door de gemeente Nijkerk wordt geen actief beleid gevoerd bestaande horecabedrijven die niet rond het Plein zijn gevestigd, te verplaatsen of zelfs te stoppen. Maar het college vindt het niet voor de hand liggen verdere uitbreiding van de horecafunctie aan de Vetkamp toe te staan. Ook wordt in de uitbreiding geen meerwaarde gezien voor de uitstraling van de binnenstad, zoals in de visie 'Aantrekkelijk Nijkerk' is opgenomen.

 

ROOKRUIMTE Door de GGD Gelderland-Midden is aangegeven dat bij Shisha-lounges het risico speelt van te hoge concentraties koolmonoxide. Een dergelijke ruimte valt bovendien onder het gezag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op basis van de informatie welke bij de gemeente bekend is lijkt de Nijkerkse Shisha-lounge niet aan de voorwaarden te voldoen die de NVWA stelt een rookruimten. Eigenaar B. Avci stelt dat zijn bedrijf geen alcoholische dranken verkoopt en daar ook niet toe wil overgaan. Veel gasten hebben hem echter wel gevraagd of er de mogelijkheid is na het eten in een aparte ruimte zich te ontspannen door waterpijp te roken. Dat is de laatste tijd, zo geeft hij aan, behoorlijk populair in de Turkse cultuur.

 

HANDHAVEND Door het Nijkerkse college is geconstateerd dat de  ruimte illegaal in gebruik is. Over de vraag of hier handhavend tegen moet worden opgetreden is nog geen besluit genomen.

Het gaat nu nog maar om een principeverzoek van de eigenaar. Dat maakt dat hij geen bezwaar kan maken.