Geen referendum over koopzondag

NIJKERK Het lange en heftige debat in de Nijkerkse gemeenteraad over het burgerinitiatief om een referendum te houden over de openstelling van winkels op zondag, hielden de drie nieuwe coalitie partijen, VVD, PRO21 en DLP, vast aan hun standpunt dat een referendum overbodig is. CDA en CU-SGP trachtten langs alle kanten een opening te vinden, maar slaagden daar niet in. Op 24 september moet de raad een besluit nemen. Naar verwachting zal het voorstel een referendum te houden worden verworpen. De nieuwe coalitiepartijen hebben een zetel meer in de raad.

Henk Brinkman

Het debat werd gekenmerkt door veel interrupties. Zodra een woordvoerder van één van de partijen een zin van zijn of haar betoog had uitgesproken, volgde vrijwel direct een interruptie. Dat gebeurde over en weer. Joop van Ruler (CDA) en Hans Boer (CU-SGP) spraken de nieuwe coalitiepartijen aan op hun democratisch gehalte en hun wens in het pas afgelopen dinsdag gepresenteerde coalitieakkoord uitgesproken wens om zoveel mogelijk met de inwoners van Nijkerk in gesprek te gaan. Volgens hen handelden de coalitiepartijen in strijd met dat uitgangspunt door niet in te stemmen met een debat. Bovendien waren PRO21 en DLP vurig pleitbezorger geweest van invoering van het referendum. ,,Nu is er een kans en stemmen jullie tegen."

Volgens de coalitiepartijen was er al tijdens de verkiezingen over het onderwerp gesproken en was de verkiezingsuitslag, die hen een meerderheid opleverde, een duidelijk signaal van de kiezer. Volgens CDA en CU-SGP was er in de verkiezingen nauwelijks over het onderwerp gesproken, zodat van een duidelijke uitspraak geen sprake kon zijn. Ook zou er maar één informatieavond over het onderwerp zijn geweest. Antoinette de Bruin (PRO21) wees erop dat het onderwerp heftig was bediscussieerd in de pers en op social media. ,,Niet alles gebeurt in het stadhuis."

Niels Staal (VVD) meldde dat zijn partij principieel voor individuele vrijheid staat en dus ook voor de vrijheid om op zondag al of niet te winkelen of je winkel te openen. ,,Daarom gaat het niet om minderheden of meerderheden. Het gaat om individuele vrijheid." Aart Klompenhouwer (DLP) sloot zich daarbij aan.

Aan het slot bleek dat alle partijen vasthielden aan hun standpunt, zodat het voorstel voor een burgerinitiatief voor een referendum hoogstwaarschijnlijk zal worden verworpen in de raadsvergadering op donderdag 24 september.