Geen referendum maar maatschappelijke discussie

NIJKERK De Nijkerkse gemeenteraad wil geen referendum laten houden over de bezuinigingen op de bibliotheek. Alleen Patricia van der Hurk (Lokale Partij) toonde zich een voorstander van een referendum. ,,Wellicht is de vraag moeilijk te stellen, maar wij zouden dat wel aandurven."

door Henk Brinkman

De andere partijen stemden in met een amendement van Nadya Aboyaakoub van PRO21 om in plaats van een referendum een Brede Maatschappelijke Discussie over de bezuinigingen in het algemeen. Vooral Boudewijn van der Woerd (VVD) drong aan op een bredere discussie dan alleen over de bezuinigingen op de bibliotheek. ,,Ik mis integraliteit in het oorspronkelijke geformuleerde amendement." Op zijn verzoek paste Aboyaakoub het amendement aan. Daarop besloten ook het CDA en CU-SGP, dat zich al eerder tijdens de commissievergadering voor een maatschappelijke discussie had uitgesproken, het amendement te steunen.

De Lokale Partij steunde ook het amendement, maar wilde wel consequent blijven. ,,Wij zijn voor een referendum. Het door het amendement gewijzigde voorstel keert zich nu tegen een referendum. Daarom stemmen wij wel tegen het voorstel," aldus Patricia van der Hurk.