Geen beletsel tunnel Amersfoortseweg

NIJKERK - Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad over twee weken zijn goedkeuring geeft aan het bestemmingsplan dat de aanleg van een tunnel onder het spoor aan de Amersfoortseweg mogelijk maakt. Alleen PRO21 maakt nog een voorbehoud.

door Henk Brinkman

De commissie grondzaken van de gemeenteraad boog zich donderdagavond over het plan en sprak in meerderheid uit zich in het bestemmingsplan te kunnen vinden. CDA-woordvoerder Harry Bokkers zei weliswaar dat hij liever een parallelweg door de wijk Spoorkampen had gezien, zodat de tunnel niet nodig zou zijn, maar toen VVD-fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd hem vroeg of Bokkers daar dan geld voor kon vrijmaken, trok hij zijn woorden in.

Irene Moes (PRO21) maakte een voorbehoud. Zij constateerde dat er wel veel gemeenschapsgeld wordt besteed, dat ook voor andere zaken kan worden gebruikt en plaatste vraagtekens bij de noodzaak van de tunnel.

Dat de tunnel er komt is in de vorige raadsperiode al besloten. Toenmalig wethouder Henk Lambooij haastte zich een subsidieaanvraag in te dienen bij het rijk, toen er een nieuwe subsidieregeling langskwam met de fraaie naam 'Tweede tranche spoorse doorsnijdingen'. De subsidieaanvraag werd gehonoreerd. De tunnel wordt voor een bedrag van ca.13 miljoen euro vrijwel geheel gefinancierd door het rijk en de provincie Gelderland. Toenmalig PRO-21-fractievoorzitter Jan Duijnhouwer plaatste vraagtekens bij de noodzaak van de tunnel, maar Lambooij wees op de komst van Randstadspoor, waardoor het treinverkeer alleen maar zal toenemen. Dat belemmert volgens Lambooij de doorstroming van het verkeer. De meerderheid van de raad ging mee met die argumenten.

Op verzoek van het CDA en andere partijen, zegde wethouder René Windhouwer toe om bij het maken van de plannen voor de bouw van de tunnel nauw overleg te houden met direct omwonenden, die door een geluidswal hun uitzicht dreigen kwijt te raken.

De gemeenteraad moet op 29 november definitief besluiten over het bestemmingsplan.