• Boerenmaandag

    Archief BDU Media

Geen automatische vergunning meer voor evenementen

NIJKERK Door de gemeente Nijkerk wordt de bepaling geschrapt dat een vergunning automatisch wordt verlengd, wanneer niet binnen de gestelde termijn hierover een besluit wordt genomen. Het college van burgemeester en wethouder stelt voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dit punt te wijzigen.

Wijnand Kooijmans

Voor aanvragen om een evenementenvergunning kan de huidige bepaling leiden tot onveilige situaties, zo zegt burgemeester Gerard Renkema. Het kan zijn dat een aanvraag wordt ingediend voor meerdere evenementen gedurende een jaar. De maximale termijn van zestien weken kan dan problemen opleveren, als het gaat om de beoordeling van alle aangevraagde evenementen.

PRAKTIJK De praktijk is dat aanvragen niet altijd direct worden behandeld, maar dat deze termijn afhankelijk is van de datum waarop het evenement wordt gehouden. In de APV wordt nu opgenomen, indien de raad instemt, dat het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een evenement te houden.

Geen vergunning is vereist voor een klein evenement. Hieraan wordt wel de voorwaarde verbonden dat de organisatoren ten minste vier weken tevoren daarvan melding doen aan de burgemeester. Die kan dan alsnog binnen twee weken het evenement verbieden, indien hij denkt dat daarmee de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

VAN SLECHT LEVENSGEDRAG Uitzonderingen gelden voor wegwedstrijden op de weg of vechtsportwedststrijden of -gala's. In het laatste geval kan de burgemeester een vergunning wel alsnog weigeren indien de organisator of aanvrager van de vergunning van slecht levensgedrag is.