• Wouter van Dijk

Geen aanpassingen reistijd leerlingenvervoer

NIJKERK Er komt geen voorstel de reistijd voor het leerlingenvervoer terug te brengen naar maximaal zestig minuten. Dit mede gezien de forse investering welke hiermee is gemoeid.

Wijnand Kooijmans

Op verzoek van de fracties van PRO21, CDA en ChristenUnie/SGP heeft het college van burgemeester en wethouders onderzoek gedaan naar de reisduur in het aangepast leerlingenvervoer. Hiervoor is een contract afgesloten met de Valleihopper tot 1 januari 2020. In het contract is opgenomen dat een leerling maximaal negen minuten in het voertuig mag zitten. Binnen de gemeente Nijkerk maken 170 leerlingen gebruik van deze vorm van vervoer met een taxibus.

ONDERZOEK Door de gemeente is onderzoek gedaan naar de werkelijke reisduur van de leerlingen in de periode van september 2017 tot en met maart 2018. Hieruit blijkt dat 90 procent van de ritten binnen een uur wordt afgelegd. Daarnaast bedraagt 7,5 procent een reisduur tussen de 60 en 75 minuten. Het gaat dan om 124 leerlingen die tijdens één of meerdere ritten een dergelijke reisduur kenden.

Het aantal ritten dat tussen de 75 en 90 minuten in beslag neemt blijft beperkt tot 1,9 procent. Vanuit de gemeente Nijkerk is geen enkele leerlingen structureel langer dan anderhalf uur onderweg. Er is enige tijd – vooral in de maanden september en oktober – sprake geweest van enkele malen een langere reistijd dan negentig minuten. Dat had vooral te maken met de start van het leerlingenvervoer.

REISDUUR Binnen de regio FoodValley is een inventarisatie gemaakt om te zien wat de kosten zijn van het beperken van de reisduur tot minder dan 75 minuten. Het gaat in de regio dan om in totaal 900 leerlingen. De kosten bedragen rond de half miljoen euro. Ook moet worden geïnvesteerd in de uitbreiding van het aantal busjes waarmee de ritten worden gereden.

Dat maakt dat de gemeenten binnen de regio hebben besloten de bestaande afspraak niet open te breken. Maar dit pas aan de orde te stellen wanneer een nieuw contract moet worden afgesloten. Het college van Nijkerk geeft aan dat de geografische ligging van Nijkerk binnen de regio met zich meebrengt dat de reistijd in bepaalde situaties moeilijk is terug te brengen naar minder dan zestig minuten.

GEDRAGEN Bovendien moeten de kosten van een dergelijke investering dan ook alleen door de gemeente Nijkerk worden gedragen gezien het standpunt van de overige gemeente. Dat maakt dat afgezien wordt van onderhandelingen met de Valleihopper. Door de gemeente wordt wel onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen om voor het leerlingenvervoer aan te sluiten bij andere samenwerkingsverbanden voor het leerlingenvervoer. Dit pas nadat het huidige contract is beëindigd.