• Gemeente Nijkerk

Gebundelde krachten als hulp bij betalingsachterstand

NIJKERK De gemeente Nijkerk werkt vanaf nu samen met verschillende organisaties en leveranciers om inwoners met betalingsachterstanden eerder te helpen en zo erger te voorkomen.

Woensdag 20 februari tekende de gemeente met verschillende partners een intentieverklaring die de samenwerking in het project 'Op tijd erbij' bekrachtigt. De partners binnen het project zijn Menzis, VGZ, NUON, Eneco, Vitens, Zilveren Kruis/Achmea, CZ, Woningstichting Nijkerk (WSN) en woningcoöperatie de Alliantie.

Inwoners die bij twee of meer partners (mogelijke) betalingsachterstanden hebben, krijgen een brief. Hierin wordt hulp aangeboden in de vorm van een 'keukentafel-gesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. In het gesprek wordt door een medewerker van het gebiedsteam en een specialist op het gebied van schulphulpverlening gekeken naar de situatie en de oorzaak van de achterstand.

Soms is er ook op andere gebieden hulp noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het aanvragen van regelingen, het invullen van formulieren of het ordenen van de administratie, het vinden van een baan en het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven. Dan zorgt het team van Op tijd erbij dat de inwoner wordt doorverwezen en weet waar hij of zij terecht kan.

,,Door de samenwerking en de korte lijnen zorgen de partners voor een oplossing op diverse terreinen. Stelt iemand geen prijs op hulp dan kan diegene zich afmelden voor het project Op tijd erbij. In de brief staat hoe men dit doet."