• Foto: Henny Jansen/BDU

Gebouwtjes Biggenhok en Het Bakhuis worden gesloopt

NIJKERK De gebouwtjes Biggenhok en Het Bakhuis aan de Moorselaar in Nijkerk worden gesloopt. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Wijnand Kooijmans

Tot mei van dit jaar werd van het Biggenhok nog gebruik gemaakt door peuterspeelzaal Triangel. Sindsdien staat het gebouw leeg. Om het weer geschikt te maken voor verhuur moet er flink worden geïnvesteerd om te voldoen aan de huidige bouweisen. In '79 is het pand voor het laatst verbouwd van een echt biggenhok tot peuterspeelzaaltje.

Het naastgelegen bakhuis verkeert in dezelfde staat. Het dakbeschot is van asbest en is toe aan sanering. Voor het huren van dit gebouw was wel belangstelling. Gezien de staat van het gebouw en de aanwezigheid van asbest vindt het college het echter niet verstandig het pand te verhuren.

In de omgeving van beide gebouwtjes komt veel vandalisme voor. Om de veiligheid te waarborgen worden de panden zo snel mogelijk gesloopt. Er wordt vanuit gegaan dat het dit najaar nog kan. De sloopkosten worden geraamd op twintigduizend euro. Hier staat tegenover dat de kosten voor onderhoud en beheer stoppen voor de gemeente.