• Freek Rebel zat een jaar in de schaduwfractie van de CU/SGP in Nijkerk en is nu lid van de Provinciale Staten geworden.

    Maranke Pater

Freek Rebel lid Provinciale Staten

'Ik hoop dat mensen mij weten te vinden'

NIJKERK Freek Rebel zat een jaar in de schaduwfractie van de CU/SGP in Nijkerk. Toen de kans kwam om zich verkiesbaar te stellen voor de Provinciale Staten greep hij die met beide handen aan.

Maranke Pater

Rebel is altijd al geïnteresseerd geweest in de politiek. ,,Ik werkte bij Staatsbosbeheer in Flevoland. Per 1 juli word ik Programmamanager Stadsruimte in Almere. Ik dacht dat een politicus voor de Provinciale Staten iemand moest zijn die zijn strepen al in de politiek had verdiend. Ik heb mij aangesloten bij de fractie van de CU/SGP in Nijkerk omdat deze partij het beste bij mij past. Dat heeft met mijn achtergrond en overtuiging te maken, maar ook omdat de partij sterke punten heeft op inhoud. Ik let op het mensdeel, het omzien naar elkaar en het sociale deel. Ik bekijk wel alles met een nuchtere en realistische blik.” In zijn vorige baan heeft hij het werk van de Provinciale Staten leren kennen en gezien dat de provinciale politiek van grote invloed is op inwoners van een gebied. ,,Ik ben van de samenhang en grote lijnen en dat spreekt mij aan in de rol van lid van de Provinciale Staten.”

LEEFBAARHEID Rebel buigt zich over de portefeuilles Natuur, Landschap en Landbouw en over Regionale Bereikbaarheid en OV en Energie en Klimaat, waar hij tweede woordvoerder van is. ,,Mobiliteit en OV is een domein wat gigantisch gaat veranderen. En daarnaast gaat het bijvoorbeeld over de leefbaarheid van een gebied. Als de ontsluiting van een gebied bijvoorbeeld niet goed is, heeft dat direct invloed op de leefbaarheid. Lokaal in Nijkerk speelt al jaren de discussie over het wel of niet aanleggen van de oostelijke rondweg. De provincie speelt een belangrijke rol in het aanleggen of een impuls geven van de rondweg, dus wat mij betreft is dit het moment om het te agenderen samen met de lokale politiek. Lokaal kan het initiatief genomen worden om een goede oplossing te zoeken. Dat kan ook een impuls van de bestaande rondweg zijn. Provinciale beslissingen hebben ook invloed op de situatie hier.”

VERANDEREN De democratie is volgens Rebel aan het veranderen: ,,Er vindt tegenwoordig veel beïnvloeding plaats via social media. Daarom is het ook heel mooi dat er nu juist een burgerinitiatief ligt rondom de bomenkap in Ruurlo. Een mooie vorm om met elkaar het debat te voeren op de plek waar het hoort. In dit geval in de provincie.”

ENERGIE Een ander belangrijk thema waar de provincie grote invloed op heeft, is de energie transitie. Om de afspraken om in 2035 CO2-neutraal te zijn na te komen, moeten er flinke stappen gezet worden. ,,Juist de provincie kan daarin samenhang en sturing geven om onze lokale doelen te halen.”

LUISTEREN Iedere woensdag reist Rebel naar Arnhem om daar de vergaderingen bij te wonen van Provinciale Staten. ,,Het is geen fulltime rol, maar je kunt er veel tijd mee kwijt zijn. Zeker als je, zoals ik, zichtbaar wil zijn voor je omgeving door evenementen te bezoeken en activiteiten te ondernemen die van belang zijn voor mijn portefeuilles. Ik wil mijn oor te luisteren leggen en hoop dat mensen mij ook weten te vinden en naar mij toe komen als er zaken spelen. Het is daarnaast ook mijn doel om de provinciale politiek naar de mensen te brengen.”