• Archief BDUmedia

'Food' is een belangrijke sector voor Nijkerk

NIJKERK Van de twintigduizend banen in de gemeente Nijkerk zijn er 2500 in de foodsector. Dat aantal zal, zo zegt Arjen Droog van de Regio Food Valley alleen maar stijgen in de toekomst.

Wijnand Kooijmans

Tijdens de economische crisis heeft Nijkerk optimaal geprofiteerd van de ligging binnen de FoodValley. In de acht deelnemende gemeenten hebben zich in deze periode 32 nieuwe bedrijven gevestigd. Met tien bedrijven had Nijkerk daarin het grootste aandeel.  De gunstige ligging van Nijkerk maakt dat bedrijven zich hier graag vestigen en dat de lagere grondprijs in bijvoorbeeld Flevoland op deze keuze niet van invloed is. De sterke aanwezigheid van de foodsector is ook van invloed geweest op de werkloosheidscijfers tijdens de periode van economische crisis. In deze sector kwamen er 663 nieuwe banen bij waardoor de daling van de werkgelegenheid beperkt kon worden gehouden.

 

KENNIS Nijkerk werkt op dit moment aan de mogelijke komst van een voedselproductiecentrum. De gemeente wil de komst hiervan faciliteren maar voorwaarde is wel dat de komst van dit centrum alles moet overstijgen wat op dit moment op dit terrein al aanwezig is. Bedrijven moeten binnen zo'n centrum onder meer kennis met elkaar delen maar ook aanhaken bij initiatieven welke op dit gebied binnen de regio worden genomen. De ontwikkeling bevindt zich nog in een begin stadium.

 

ONDERZOEKVolgens Droog vindt de komende weken onderzoek plaats naar de mogelijkheden een gezamenlijke locatie te zoeken waar beginnende bedrijven binnen de foodsector zich kunnen vestigen. De ondernemers moeten binnen zo'n centrum een vliegende start kunnen maken. De komende tijd wordt er ook hard aan gewerkt de zichtbaarheid van de regio FoodValley te vergroten. Door de provincie Gelderland is hiervoor inmiddels een bedrag van een half miljoen euro toegezegd. Tijdens de beeldvorming werden de Nijkerkse raadsleden bijgepraat over de FoodValley en dan vooral over het nut dat deze gemeente is aangesloten bij deze regio. Mede omdat Nijkerk op tal van terreinen sterk is georiënteerd op Amersfoort. Nijkerk betaalt rond de 127.000 euro mee aan de instandhouding van de regio.

 

LOBBYInmiddels staat de lobby in Brussel op de rails. Droog verwacht dat hierdoor de komende tijd miljoenen aan Europese subsidies binnen kunnen worden gehaald. Hiervan moeten ook bedrijven binnen de gemeente Nijkerk profiteren. Tot nu toe is, zo gaf Droog aan, te weinig geprofiteerd van de gelden welke Europees beschikbaar zijn. Mede omdat de kennis ontbrak hoe de hazen lopen in Brussel. Droog wees onder meer op het belang van het techniekpact. Hierin worden kinderen en jongeren gestimuleerd te kiezen voor technisch onderwijs. Ondernemers en onderwijsinstellingen nemen de meeste kosten voor rekening.