• Archieffoto: Henk Merjenburgh

Fontein keert terug in Van Reenenpark

NIJKERK De fontein keert terug in de vijverpartij bij de herinrichting van het Van Reenenpark in Nijkerk. Hiermee wordt voldaan aan de wens van veel omwonenden. Zij waren van mening dat de fontein een wezenlijk onderdeel vormt van het park.

Wijnand Kooijmans

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een definitief besluit genomen over de herinrichting van het park. Door een aantal aanpassingen wordt voldaan aan de meeste wensen van de omwonenden.

PARKEREN De meeste discussies heeft het parkeren opgeleverd. De bewoners hechten erg aan een plek voor de tweede auto in het park. De eerste auto staat op de rit, de tweede op een plek voor vergunninghouders. In het plan was uitgangspunt van het college een autoluw park waarbij de tweede auto wordt geparkeerd in de parkeergarage in de Oosterpoort.

Erkend wordt dat dit heeft geleid tot verdeeldheid onder de bewoners. De bewoners van het nieuwere deel van dit park hebben aangegeven dat dit voor hen geen optie is omdat de parkeergarage te ver van hun woning is. Voor anderen zijn de kosten van de parkeergarage te duur ten opzichte van hun huidige kosten.

PARKEERBELEID Het college onderzoekt momenteel of het parkeerbeleid moet worden aangepast. Hieronder vallen ook de plaatsen voor vergunninghouders en de kosten daarvan. Op een oplossing voor nu te vinden is gekozen voor een opsplitsing van het Van Reenenpark in twee delen. Het gaat om het monumentale deel, inclusief de voormalige marechausseekazerne en het nieuwe deel.

In het monumentale deel wordt tijdelijk een aantal plekken voor vergunningshouders gerealiseerd op het trottoir in afwachting van de heroverweging van het parkeerbeleid. In het nieuwere deel van het park stelt de gemeente de oprit naar de woningen in de groenstrook beschikbaar voor het parkeren van de tweede auto. Ook wordt er in het nieuwere deel van het Van Reenenpark 'vergunning parkeren' gerealiseerd op de rijbaan Ook in het Kerkepad worden de opritten beschikbaar gesteld voor de tweede auto.

PAAL In het Kerkepad wordt voorlopig geen paal geplaatst. Aanwonenden hebben aangegeven dat er sprake is van sluipverkeer. Het nemen van een fysieke maatregel heeft niet de voorkeur omdat er wat betreft de verkeerstromen rondom de binnenstad veel verandert. Onder meer de herinrichting van de Spoorstraat en de mogelijke afsluiting van de Coltoflaan. Het college wil eerst deze ontwikkelingen afwachten en kiest voor extra handhaving.

In het plan worden rondom het park in het trottoir bomen geplaatst. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal bewoners zich zorgen maakt over de lichtval in hun woningen en de grootte van de bomen. Dat is aanleiding de bomen voor de voormalige marechausseekazerne te laten vervallen omdat deze de toegang belemmeren. De plek van de lantaarnpalen wordt met de direct aanwonenden besproken. Aan het Kerkepad worden de huidige lantaarnpalen vervangen.

ERFGRENZEN Door het college wordt aangegeven dat op enkele plekken gebruik wordt gemaakt van particuliere gronden. Het gaat om gronden die meer dan tien jaar onderhouden zijn door de gemeente en daarmee openbaar zijn geworden. De grond is veelal in gebruik als voetpad of rijwielpaden.