• Lex van Lieshout ANP XTRA

Flinke financiële tegenvaller uit vrouwenopvang

NIJKERK De gemeente Nijkerk wordt geconfronteerd met een financiële tegenvaller van formaat als het gaat om vrouwenopvang. Dit als gevolg van onder meer personeelsverloop en wijzigingen in wet- en regelgeving. Met de gemeente Ede wordt momenteel overleg gevoerd om tot een redelijke nabetaling te komen.

Wijnand Kooijmans

In totaliteit is een bedrag van 720.000 euro in geding over de periode van 2015 tot 2018. Een deel van de vrouwen uit Nijkerk is echter opgevangen in Amersfoort waardoor niet dit totale bedrag in het geding is. In een brief aan de gemeenteraad geeft het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders aan de kosten van de daadwerkelijke nabetaling te betalen uit de reserves sociaal domein. Hierin zit een bedrag van ruim 4.2 miljoen euro.

De Vrouwenopvang Huiselijk Geweld is geregeld via centrumgemeenten. Door het Rijk is Nijkerk formeel ingedeeld bij de centrumgemeente Amersfoort. Het geld van het Rijk voor vrouwenopvang wordt ook aan deze gemeente uitgekeerd. In 2015 heeft Nijkerk zich echter aangesloten bij Ede/regio De Vallei.

ZAKEN Onlangs is echter duidelijk geworden dat in de administratieve en procedurele afhandeling tussen het Rijk en de gemeenten Ede, Amersfoort en Nijkerk, enkele zaken tussen wal en schip zijn gevallen. Het budget is uitgekeerd aan Amersfoort maar vrouwen zijn zowel in Amersfoort als Ede opgevangen.

Door het Nijkerkse college wordt erkend dat de administratieve afhandeling niet de aandacht heeft gekregen welke het verdient. Aangegeven wordt dat de kwaliteit van de vrouwenopvang echter niet in het geding is geweest. Momenteel worden nieuwe afspraken gemaakt om de zaken tot in de puntjes te regelen.

SUBSIDIES Over de jaren 2015 tot en met 2018 heeft de gemeente Ede subsidies verstrekt voor vrouwenopvang, mede namens Nijkerk. Daarbij werd er vanuit gegaan dat het geld dat voor Nijkerk was bestemd ook naar Ede zou gaan. Achteraf is dit niet het geval geweest waardoor Ede feitelijk het Nijkerkse deel uit eigen middelen heeft betaald. Dat maakt een financiële afrekening achteraf noodzakelijk.

Het college zegt de gang van zaken te betreuren.