• Rita van Essen
  • Rita van Essen
  • Rita van Essen
  • Rita van Essen
  • Rita van Essen
  • Rita van Essen

Fleurige Wittenburg door vereende krachten

NIJKERK De senioren aan de Wittenburg vonden dat hun uitzicht in het voorjaar wel wat vrolijker mocht en zochten daarom contact met de gemeente Nijkerk. ,,Daarop werd direct gereageerd door de afdeling zelfbeheer in de persoon van de uitermate sympathieke Ronald van 't Hazeveld", meldt initiatiefneemster Rita van Essen.

 

Hij zegde toe te zorgen voor de bloembolletjes, de bewoners moesten zelf moesten zorgen dat ze in de door de gemeente voorbewerkte grond terecht kwamen. ,,Maar daar sta je dan met zes huishoudens met een gemiddelde leeftijd van 80-plus. Met drie zware dozen krokussen halverwege november." 

Via Sigma en HIP kregen zij contact met JMG Gideon, een jongemannen groep van de Hervormde gemeente Nijkerk. Een aantal keer per seizoen verrichten zij dienende activiteiten en twee van deze mannen waren bereid om de grote hoeveelheid bolletjes in de grond te werken. Dit heeft geresulteerd in een fleurig beeld te midden van de Wittenburg, waar niet alleen de aanwonende senioren, maar de hele buurt plezier aan kan beleven. ,,Ook een beloning van de gemeente Nijkerk werd zeer gewaardeerd, namelijk een vogelvoeder pakket met een kaart. Een mooie participatie samenleving."