• Het fietspad over de Zeedijk gaat op de schop.

    wijnand kooijmans

Fietspad Zeedijk op de schop

NIJKERK Direct na de zomer wordt begonnen met de verbreding van het fietspad op de Zeedijk in Nijkerk. Het pad wordt 2,50 meter breed.

Wijnand Kooijmans

Met de werkzaamheden is in totaal een bedrag van 635.000 euro gemoeid. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Van dit bedrag ontvangt de gemeente Nijkerk overigens 257.000 euro aan subsidie terug van de provincie Gelderland.

Uit inspecties van de fietspaden is gebleken dat het fietspad op de Zeedijk in slechte staat verkeert en aan vervanging toe is. Volgens het college van burgemeester en wethouders biedt dit ook een mooie kans om de fietsstructuur in het buitengebied een impuls te geven. Het fietspad de verbinding tussen Nijkerk (Nieuw Hulckesteijn) en Bunschoten-Spakenburg en voert aan deze zijde onder meer langs het stoomgemaal Hertog Reijnout.

FIETSNETWERK Vanaf de Berencamperweg verbindt het fietspad Nijkerk met Putten. Hier is onder meer het Putter Stoomgemaal als historisch monument te zien. Het fietspad maakt onderdeel uit van het fietsnetwerk rondom het Veluwemeer. Er wordt druk gebruik van gemaakt.

De werkzaamheden passen binnen het nieuwe coalitieakkoord. Hierin is opgenomen dat Nijkerk een fietsvriendelijke gemeente wil zijn. Daarbij wordt specifiek rekening gehouden met de ontwikkeling van sneller en veiliger fietsverkeer. Volgens wethouder Wim Oosterwijk wordt de renovatie en verbreding van het fietspad op de Zeedijk de daad bij het woord gevoerd.

SMAL Het huidige fietspad is smal waardoor het inhalen wordt bemoeilijkt maar ook weinig ruimte kan worden gegeven aan tegenliggers. Door de verbreding wordt de kans kleiner dat fietsers met hun wielen naast het fietspad terecht komen. Een breder fietspad biedt bovendien ruimte voor ander recreatief gebruik. Hierbij kan aan skeeleren worden gedacht maar ook rol-skiën en hardlopen. Men kan elkaar gemakkelijker passeren zonder elkaar te hinderen.

De plaatselijke vertegenwoordiger van de fietsersbond heeft aangegeven de plannen te omarmen. In de gemeente Bunschoten-Spakenburg is het fietspad al verbreed. Ook de gemeente Putten gaat het fietspad over de Zeedijk aanpassen. Het gaat dan om het gedeelte tussen het Putter Stoomgemaal tot en met Strand Nulde. Bij de aanbesteding wordt door beide gemeenten gezamenlijk opgetrokken. Voor de verbreding in beide gemeenten moet een omgevingsvergunning worden afgegeven.

GESPREKKEN Volgens Wim Oosterwijk is over de werkzaamheden uitvoering overleg gevoerd met natuurorganisaties. Bezwaren zijn daardoor weggenomen. Een klein deel op Puttens grondgebied wordt in 2019 afgerond.