• Wethouders Mariëlle Broekman en Wim Oosterwijk openen op de fiets het nieuwe fietspad op de Zeedijk.

    Harry Koelewijn

Fietspad Zeedijk geopend: 'Door verbreding ook stuk veiliger'

NIJKERK De gure wind waait over de Zeedijk in Nijkerk wanneer de wethouders Mariëlle Broekman en Wim Oosterwijk door een poort van ballonnen rijden, die is opgesteld op het nieuw aangelegde fietspad. Daarmee is de officiële opening een feit. De ballonnen werden overigens daarna netjes opgeruimd om eventuele protesten te voorkomen.

Wijnand Kooijmans

Eenmaal weer binnen in het Nijkerkse stoomgemaal prijst Oosterwijk de aannemers, omdat deze het fietspad binnen tweeëneenhalve maand hebben gerealiseerd. Dat was belangrijk voor de bescherming van de natuurwaarden. Het deel dat nu gereed is gekomen betreft het Nijkerkse gedeelte tussen Bunschoten/Spakenburg en de Berencamperweg.

SLIPGEVAAR Het laatste stukje op Nijkerks grondgebied aan de overzijde van de Berencamperweg wordt volgend jaar aangepakt, gelijk met de reconstructie van het deel van de Zeedijk dat op Puttens grondgebied is gelegen. Het fietspad is door de verbreding, zo gaf Oosterwijk aan, ook een stuk veiliger worden. Zo kunnen ook scootmobielen hier gemakkelijker gebruik van maken. Overigens is er op dit moment nog enig slipgevaar door losliggende klei.

Duurzaamheid was een belangrijk thema bij de aanleg om natuurwaarden te beschermen. Zo is gebruikgemaakt van duurzaam beton en is ook de kleur van het fietspad aangepast aan het landschap. Door het beton wordt de CO2-uitstoot met zeventig procent teruggebracht.

BOOT Mariëlle Broekman wijst vooral op het toeristisch belang, maar gaf ook aan dat het fietspad mensen verbindt. Ook is een aanlegsteiger aangelegd waardoor men vanaf de boot zo het fietspad op kan. Van deze mogelijkheid wordt volgens haar nog niet veel gebruikgemaakt.

De aanpak van het fietspad was hard nodig omdat het oude pad in slechte staat verkeerde. In het nieuwe coalitieakkoord is bovendien opgenomen dat Nijkerk een fietsvriendelijke gemeente wil zijn. Daarbij wordt specifiek rekening gehouden met de ontwikkeling van sneller en veiliger fietsverkeer. Met de aanleg is tevens de fietsstructuur in het buitengebied een impuls gegeven.

WATERSNOODRAMP De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. In het voorjaar van 2019 worden informatieborden geplaatst op enkele historische plaatsen. Het gaat dan onder meer om de plek waar in 1916 de dijk doorbrak, wat ervoor zorgde dat een watersnoodramp Nijkerk trof.

Markeringen komen er ook op de plek waar slot Hulckesteijn moet hebben gestaan en de plek waar ooit een begin is gemaakt met het graven van een kanaal. Bij het plaatsen van de borden wordt samengewerkt met Museum Nijkerk.

Met de werkzaamheden op Nijkerks grondgebied was een bedrag gemoeid van 635.000 euro. Van dit bedrag ontvangt de gemeente 257.000 euro terug van de provincie Gelderland.