• Na afloop werden de nodige handtekeningen gezet tegen de parkeerplannen

    Harry Koelewijn
  • Wim van den Brandhof vraagt zich waarom een blauwe zone niet kan

    Harry Koelewijn
  • De plannen van het college zorgden voor een protestbijeenkomst

    Harry Koelewijn

Fel protest tegen parkeerplannen

NIJKERK Een massaal protest van ondernemers en bewoners van de binnenstad van Nijkerk woensdagavond in De Schakel tegen de parkeerplannen van het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders. Dat vanavond een vervolg krijgt met het aanbieden van over de vierhonderd handtekeningen van bewoners en het resultaat van de handtekeningenactie onder ondernemers. Dit in de raadscommissie die het voorstel bespreekt.

Wijnand Kooijmans

Waarom het afschaffen van het bovengronds parkeren en geen proef met een blauwe zone? Volgens Wim van den Brandhof de kernvragen van de bijeenkomst welke was belegd door de ondernemers. Volgens ondernemer Jan Gardebroek mochten de ondernemers pas aanschuiven nadat het plan al was bedacht. Door wie is hem nog steeds een raadsel. Hij vraagt zich af waar het voortschrijdend inzicht is. Iedereen raakt, volgens hem, in de stress als over het parkeren wordt gesproken. De plannen voor de binnenstad omschrijft hij als mooi maar het voorstel rond het parkeren is mis.

BEREIKT In de zes vergadering is alleen bereikt dat het parkeren in het Stadspark in stand wordt gehouden. Waar het pleidooi van de overleggroep was het parkeren op het maaiveld in stand te houden met als enige punt van discussie de Venestraat. En een proef met twee uur gratis parkeren.

Bij de plannen is er, naar de mening van Gardebroek, geen rekening mee gehouden dat veel plaatsen waar kon worden geparkeerd al zijn verdwenen. In totaal gaat het om zeventig procent van alle parkeerplaatsen welke op maaiveld aanwezig waren. Na het verdwijnen van onder meer de Oosterstraat, de Molenstraat en de Frieswijkstraat (150 parkeerplaatsen) wordt nu teruggegaan van 550 naar 240 plaatsen.

VERGUNNINGHOUDERS Waar moeten vergunninghouders straks parkeren, zo was zijn vraag. Buiten het gegeven dat de prijs stijgt van 35 euro voor een vergunning naar 500 euro. Door wethouder Wim van Veelen is de parkeerplaats bij het sportcomplex Watergoor als optie genoemd. Maar dat is, zo heeft Gardebroek uitgeprobeerd, een kwartier lopen en dat doet niemand die naar de binnenstad wil.

Het aantal shop & go plaatsen dat wordt gerealiseerd (24) is volstrekt onvoldoende in de ogen van Gardebroek. De concurrentie ten opzichte van omliggende plaatsen verslechterd. Op dit moment kent het centrum van Nijkerk een leegstand van elf procent tegen landelijk zeven procent. Gardebroek wijst erop dat een deel van de ondernemers al gebruik maakt van de Bijzondere Bijstandsregeling Zelfstandigen omdat ze onder een modaal inkomen zitten.

BESLISSEN "Waarom nu beslissen?", zo vraagt Gardebroek zich af. "Waarom het voor de verkiezingen erdoorheen jassen? waarom twee nieuwe parkeergarages bouwen terwijl de huidige twee parkeergarages leeg staan?'"

Hans van Tellegen van onderzoeksbureau Strabo vindt dat het voorstel van het college betaald parkeren te handhaven en geen proef te nemen met gratis parkeren is gebaseerd op verkeerde aannames. Het aandeel aankopen via internet wordt, volgens hem overschat en bedraagt maar vijf procent. Verkeerde keuzes op het gebied van parkeren maken dat een omzetdaling van dertig procent volgt. Hij vindt dat nooit goed onderzoek is gedaan naar de parkeerproblematiek in Nijkerk.

OMZET Van de omzet van ondernemers is zestig procent afkomstig van mensen die met de auto naar een winkelcentrum komen. Voor hem reden te pleiten voor een blauwe zone, zoals deze ook geld in Hoevelaken. Met twee uur gratis parkeren. Parkeren is, wat hem betreft, op dit moment slecht geregeld omdat verwijsborden ontbreken. Wat parkeren betreft lijkt Nijkerk, zo is zijn mening, wel een vesting.

Jamaal Muhuddy van AKD-advocaten vindt het vreemd dat het college al met een aantal ontwerp verkeersbesluiten is gekomen terwijl de gemeenteraad nog een besluit moet nemen over het parkeerbeleid. Hij riep iedereen op bezwaar aan te tekenen. Volgens hem worden de rechtsnormen overschreden omdat de besluiten onvoldoende zijn gemotiveerd.

Naar de mening van een aanwezige staat de binnenstad van Nijkerk een hartinfarct te wachten als het parkeerbeleid zoals het college dat wil wordt overgenomen. Harderwijk wordt genoemd als een serieuze bedreiging voor het winkelend publiek uit Nijkerk. Naast plaatsen als Ermelo, Putten, Voorthuizen en Leusden. Terwijl een bewoner van de binnenstad aankondigde zijn huis te koop te zetten wanneer de plannen doorgaan.

Na afloop werden nog de nodige extra handtekeningen gezet tegen de plannen. En wordt massaal aangegeven de raadscommissie te bezoeken om daar het protest verder te laten klinken.