• Kees van den Heuvel

Fantasievogel maken in de bibliotheek

NIJKERK In de bibliotheken van Nijkerk is de hele meivakantie iets te doen. In Nijkerk werd maandag een fantasievogel van draad gemaakt.

Kees van den Heuvel

Bij dit project werd medewerking verleend door Kreativiteitscentrum De brink. De vogel werd van ijzerdraad gemaakt en vervolgens beplakt met tape en dat werd weer beschilderd. Ten slotte werd een blokje hout beschilderd waarop de vogel kwam te staan.