• Lex van Lieshout

Extra woningbouw voor 'eigen' woningzoekenden Nijkerk

NIJKERK Om de gevolgen voor de 'eigen' woningzoekenden tot een minimum te beperken heeft de gemeente Nijkerk met de Woningstichting Nijkerk (WSN) de afspraak gemaakt voor de bouw van 54 sociale huurwoningen. Daarnaast schoten de WSN en de Alliantie een deel van hun verkoopplannen op en blijven ze hierdoor rond de dertig woningen als sociale huurwoning verhuren.

Wijnand Kooijmans

Met de extra woningen wil Nijkerk de gevolgen van de door het Rijk verplicht gestelde huisvesting van statushouders beperken. In de eerste helft van 2017 moet de gemeente, volgens de jongste berekeningen, 32 statushouders onderdak bieden. Voor de tweede helft van 2017 komen hier nog eens 55 mensen bij. Dat maakt dat het college van burgemeester en wethouders verwacht in 2017 in totaal negentig personen moet huisvesten en in de twee jaren daarna ieder jaar honderd mensen.

TWEEDE HELFT 2017 De nieuwbouw kan pas in 2017 worden gerealiseerd. Voor de bouw in de wijk Doornsteeg (15 sociale huurwoningen extra) en in Nijkerkerveen (7 woningen) zijn inmiddels afspraken gemaakt met de ontwikkelaars. Deze woningen worden in de tweede helft van 2017 opgeleverd.

Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat ongeveer een derde van statushouders alleenstaand of alleen gaand is en voor tweederde uit gezinnen bestaat. De eerste groep komt in aanmerking voor kamerbewoning of huisvesting met meerdere personen in een woning. Van een deel van de alleen gaanden komt nog dit jaar het gezin over. Uitgegaan wordt van acht gezinnen. Berekend is dat de komende drie jaar dertig tot veertig woningen per jaar nodig zijn voor de opvang van statushouders.

MEERDERE OPTIES Dat maakt dat gekeken wordt naar meerdere opties. Zoals een hoger percentage sociale huurwoningen op alle nieuwbouwlocaties. Maar ook het realiseren van tijdelijke woningen in het gebied Spoorkamp en het inzetten van bestaand vastgoed, zoals het Zusterhuis van Huize St. Jozef.

TAALKLAS Van de mogelijkheid de taalklas te volgen in de Rehobothschool is in het afgelopen schooljaar door acht kinderen gebruik gemaakt. Er is plek voor twaalf kinderen. Voor kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs is een taalklas beschikbaar in Amersfoort en sinds kort ook in Barneveld. Nijkerk zelf heeft onvoldoende kinderen om een eigen taalklas voor deze groep op te starten. Meerderjarige inwoners met een taalachterstand kunnen gebruik maken van een taalaanbod. Naast het Regionaal Opleidingscentrum Landstede is door de bibliotheek, Sigma en Landstede, een taalhuis opgezet.

EXTRA CONSULENT Om te zorgen dat statushouders zo snel mogelijk werk vinden is door de gemeente aan extra integratieconsulent ingezet. Daarnaast gaat de gemeente de benodigde gezondheidszorg in kaart brengen omdat statushouders een hoger risico hebben op psychische klachten, infectieziekten, chronische ziekte en opvoedingsproblemen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt begin 2017 een plan van aanpak opgesteld.

De verwachting is dat de extra kosten welke zijn gemoeid met de opvang van statushouders kunnen worden betaald uit de begroting 2016 en de bijdrage van het Rijk.