• Een artist impression van het nieuw te bouwen zwembad.

    Bureau Bos

Extra krediet voor zwembad

NIJKERK Met uitzondering van het CDA stemmen alle partijen in met de komst van drie extra recreatieve elementen in het nieuw te bouwen zwembad in Nijkerk. Het gaat om een glijbaan, een duikplank en een whirlpool. De meerderheid is, zo bleek tijdens de raadscommissie, bereid hiervoor een extra krediet van 125.000 euro uit te trekken.

Wijnand Kooijmans

 

Joop van Ruler (CDA) heeft ernstige kritiek op het feit dat, naar zijn mening, de kosten van het zwembad inmiddels al 2,3 miljoen euro hoger zijn dan aanvankelijk geraamd. Hij herhaalde nog maar eens dat, naar de mening van het CDA, aanpassing van het huidige Bad Bloemendal veel goedkoper was geweest. De lagere kosten voor de grondprijs gaan, zo vindt hij, dan weliswaar niet ten koste van het zwembad maar wel van het grondbedrijf. ,,De coalitie blijft maar roepen dat de bouw van het zwembad niet duurder wordt maar daarmee wordt de inwoners van de gemeente Nijkerk wel een rad voor de ogen gedraaid."

BEZOEKERS De christendemocraat twijfelt eraan of de extra kosten wel terug worden verdiend met de extra bezoekers die zouden moeten komen. Mede gezien de concurrentie van omringende plaatsen. Zo krijgt het Bosbad Putten een wildwaterbaan, heeft Vathorst inmiddels een eigen (instructie)bad en komt er een groot zwembad aan de Hogeweg in Amersfoort. Ook vreest hij dat de raad straks nog een nieuw krediet beschikbaar moet stellen als wordt besloten tot aanschaf van een drenkelingendetectiesysteem. ,,De kosten kunnen zo flink uit de hand lopen."

Ten aanzien van het bewuste systeem geeft wethouder Marly Klein aan dat de kosten van een drenkelingendetectiesysteem voor rekening van de exploitant komen. Deze moet met een veiligheidsplan komen. De veiligheid staat voor de gemeente hoog in het vaandel. Het is aan de exploitant of hij zo'n systeem wil aanschaffen of extra toezichthouders wil aanstellen. Zij vindt de komst van de drie recreatieve elementen een waardevolle toevoeging, mede gezien de vraag hiernaar vanuit de Nijkerkse bevolking.

Hierin wordt zij gesteund door de overige partijen. De ChristenUnie/SGP vraagt zich wel af of de aanschaf van een drenkelingendetectiesysteem via de exploitatie uiteindelijk toch niet ten laste komt van de gemeente. Richard van Hussel (VVD): ,,Meer doelgroepen kunnen straks gebruik maken van het bad en daarom hebben wij het geld er ook voor over."

VERZOEK Ten aanzien van de commotie rond het drenkelingendetectiesysteem blijkt dat de gemeente Nijkerk geen verzoek heeft gedaan aan Peter Goedhart van Eyeview Systems een offerte uit te brengen. Wel blijkt dat er contacten zijn geweest tussen de aannemer van het te bouwen zwembad en Goedhart. Daarbij heeft de aannemer in december 2016 per abuis de opdracht aan het bedrijf van Goedhart ingetrokken. De aannemer heeft hiervoor inmiddels de gemeente excuus aangeboden omdat deze vergissing gezorgd kan hebben voor een negatieve beeldvorming over de gemeente.

De vergissing is inmiddels hersteld en de voorbereidingen voor een drenkelingendetectiesysteem worden gewoon getroffen, zoals in het contract met de aannemer staat aangegeven.