• Archief BDUmedia

Extra geld voor gemeente maar de vlag gaat niet uit

NIJKERK De vlag gaat niet uit bij het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders als het gaat om het extra geld dat de komende jaren extra wordt ontvangen uit het Gemeentefonds.

Wijnand Kooijmans

Berekend is dat het voor Nijkerk gaat om 0,6 miljoen extra in dit jaar, oplopend tot 2,4 miljoen in 2021. Uit deze inkomsten moeten, zo geeft het college aan, wel de prijsstijgingen en de toename van het beroep op het sociaal domein worden betaald. Dat maakt dat het college verwacht dat er uiteindelijk maar twee- tot zeshonderdduizend euro meer te besteden valt.

RESERVEREN Dit geld wil, zo wordt de raad voorgesteld, het college voorlopig reserveren om eventuele negatieve gevolgen die voortvloeien uit het regeerakkoord op te vangen. Hierbij wordt onder meer gelet op de waarschuwing van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin wordt aangegeven dat het plan van de regering de eigen bijdrage in het sociaal domein voor iedereen gelijk te stellen hogere structurele lasten voor de gemeente met zich mee gaat brengen.

Nu is de eigen bijdrage nog afhankelijk van de vermogenspositie van de aanvrager. De regering wil dit voor iedereen gelijkstellen. Genoemd is een bedrag van 17.50 euro per maand.