• Een artist impression van het nieuw te bouwen zwembad.

    Bureau Bos

Exploitatie zwembad uitbesteed, sporthallen ook in aanbieding

NIJKERK De exploitatie van het nieuwe zwembad in Nijkerk wordt voor een periode van tien jaar ondergebracht bij een commerciële exploitant. Bij het opstellen van de eisen en het bestek voor de aanbesteding van het zwembad wordt tevens gekeken of het mogelijk is de sporthallen door de toekomstige exploitant te laten exploiteren.

Wijnand Kooijmans

 

Streefdoel is dat het nieuwe zwembad 1 januari 2018 gereed moet zijn. Gelijktijdig worden dan de bestaande zwembaden Bad Bloemendal in Nijkerk en De Slag in Hoevelaken gesloten.

Op dit moment doet de gemeente Nijkerk zaken met beheerorganisatie SRO. In 2018 loopt de overeenkomst met SRO voor de twee bestaande zwembaden, sporthal De Slag en sportzaal Ridderspoor af. Bij afloop van het contract vindt overdracht van het personeel plaats naar de gemeente als er geen nieuwe exploitatie is. Het gaat om 11,6 fulltimebanen.

 

PERSONEEL Wethouder Mary Klein: ,,Het is daarom voor ons van belang de exploitatie van het nieuwe zwembad tijdig en goed te regelen, zodat het personeel mee kan naar de nieuwe exploitant." Daarnaast wordt het verstandig gevonden te onderzoeken of de exploitatie van de overige binnensportaccommodaties hierin gelijktijdig kan worden meegenomen.

Daarbij dringt echter de tijd omdat de voorstellen uit het cluster Leefstijl van Samen aan Zet nog niet zijn uitgewerkt. Bovendien vindt er onderzoek plaats van de rekenkamercommissie naar het sportbeleid en het uitbesteden van sportaccommodaties.

 

OPTIES Er is gekeken naar meerdere opties. Het tijdelijk exploiteren van een nieuw zwembad door een bestaande exploitant wordt door externe experts afgeraden. De ervaring leert dat maar één keer een nieuwe, frisse start kan worden gemaakt en een valse start wordt gemaakt als dit niet gelijk goed gebeurt. Daarnaast is het voor een exploitant financieel niet aantrekkelijk een zwembad voor korte tijd te exploiteren, vooral als het gat om een zwembad zonder andere sportvoorzieningen.

Binnen het huidige gemeentelijke beleid past het niet het zwembad zelf te exploiteren. Gestreefd wordt zo veel mogelijk gemeentelijk vastgoed af te stoten. Zo staat momenteel Huize De Brink te koop. Voor de oprichting van een sportbedrijf of joint-venture is de tijd te kort. Gekeken is ook naar vrijwilligers binnen de zwemverenigingen. Die zijn in staat veel taken op zich te nemen maar er zijn onvoldoende vrijwilligers om de volledige verantwoordelijkheid voor de exploitatie te kunnen dragen. Bovendien vraagt de exploitatie van een zwembad specialistische kennis en kunde die niet zonder meer bij een vereniging of overige vrijwilligers aanwezig is. Het uitbesteden van de exploitatie aan een commercieel bedrijf wordt daarom het meest voor de hand liggend gevonden.

De eerste vier maanden van dit jaar wil het college werken aan het opstellen van de eisen en het bestek. Daarover wordt overleg gevoerd met de verenigingen en gemeenteraad. In mei start dan de aanbesteding, de verwachting is dat deze na de zomer kan worden afgerond. De exploitant heeft dan nog voldoende tijd het zwembad in te richten.