• Carlo van Houten

Erkende vluchtelingen tijdelijk gehuisvest bij Amaris

NIJKERK Nijkerk gaat tijdelijke huisvesting bieden aan vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben in 26 tijdelijke woonunits bij zorgcentrum Amaris Arkemheen. De units zijn beschikbaar tot uiterlijk 1 april 2016.

Met deze maatregel wil Nijkerk bijdragen aan de noodopvang van vluchtelingen die nu naar Nederland komen. De erkende vluchtelingen kunnen dan de asielzoekerscentra verlaten, waardoor plaats vrijkomt voor nieuw aankomende vluchtelingen.

Henk Brinkman

Na 1 april moeten er andere oplossingen komen voor de asielzoekers met een status. Gemeenten zijn verplicht hen te huisvesten. Daarover wordt nog overlegd met de Woningstichting Nijkerk.

De units bij Arkemheen zijn nu gebruikt om bewoners van het zorgcentrum tijdelijk te huisvesten tijdens de verbouwing, die onlangs gereed was. In overleg met grondeigenaar PCSO en de WSN is besloten de woonunits nog tot 1 april 2016 te laten staan en benutten voor de huisvesting van asielzoekers. Het kan gaan om alleenstaande asielzoekers of kleine gezinnen. De units worden door PCSO kosteloos beschikbaar gesteld. WSN zorgt voor het beheer. Amaris wil meedenken over goede contacten met de nieuwe buren. Ook vluchtelingenwerk en onderwijs hebben aangegeven een rol te willen spelen in de begeleiding.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN Bewoners van Arkemheen en de Beatrixflat zijn donderdagavond per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een koffiemoment waarbij vertegenwoordigers van de gemeente, de WSN en Vluchtelingenwerk zullen openstaan voor vragen.

Maandag 12 oktober is er ook een informatiebijeenkomst in De Schakel aan de Oranjelaan 10, die om 19.30 uur begint. Ook daar is gelegenheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers met de gemeente, de Woningstichting Nijkerk en Vluchtelingenwerk.

Op de site van de gemeente (www.nijkerk.eu) staat meer informatie. Er is ook een apart emailadres voor vragen: huisvestingstatushouders@nijkerk.eu.