• Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn

Eerste woningen in Paasbos tegen de grond

NIJKERK De eerste woningen aan de Lindenlaan in Nijkerk zijn maandag gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarmee is gestart met de eerste fase van de sloop.

Sloop en nieuwbouw worden gefaseerd uitgevoerd, zodat zittende huurders terug kunnen keren naar een nieuwe woning in de vertrouwde buurt. De woningen aan de Lindenlaan zijn als eerste aan de beurt, tegelijkertijd worden de woningen aan de Tijmlaan gestript. De Ligusterlaan komt als laatste aan de beurt, waarschijnlijk eind 2019.

VERTRAGING De aanloop naar de sloop duurde langer dan verwacht. Dit kwam doordat de uitgebreide omgevingsvergunning langer op zich liet wachten. Peter Toonen, directeur-bestuurder WSN: ,,Ik ben blij dat we nu echt van start gaan. Al sinds de beginfase zijn de HuurdersOrganisatie Nijkerk en de klankborgroep, bestaande uit bewoners, nauw betrokken bij dit project. Daarom zijn ze vandaag ook uitgenodigd, om samen stil te staan bij dit sloopmoment." De sloop wordt uitgevoerd door Smink Infra BV uit Nijkerk en de nieuwbouw wordt gerealiseerd door Heijmans Huizen.

NIEUWBOUW De huidige achttien woningen en tien garages maken plaats voor tweeëntwintig levensloopbestendige woningen. Hiermee geeft Woningstichting Nijkerk de wijk een nieuwe impuls. Bewoners die in de te slopen woningen woonden, vallen onder een sociaal plan. Bijna alle bewoners hebben inmiddels andere passende woonruimte gevonden. Soms definitief, soms tijdelijk, zodat ze later kunnen terugkeren.

ENERGIEZUINIG De nieuwe woningen zijn ruimer van opzet en zijn energiezuinig. De woningen hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De verwachting is dat de eerste bewoners eind 2019 de nieuwe woning aan de Lindenlaan kunnen betrekken.