• Martijn Beekman

Eerste tekenen verkiezingen volgend jaar worden zichtbaar

NIJKERK De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk genieten nu nog van het zomerreces. Dat wil niet zeggen dat alle zaken stilliggen, ambtelijk wordt onder meer gewerkt aan de voorbereiding van de begroting voor 2018.

Wijnand Kooijmans

 

Voor de vakantie waren de eerste tekenen van de verkiezingen in maart 2018 al zichtbaar voor de gemeente. Zo is er een stijging te zien in het aantal schriftelijke vragen dat wordt ingediend. De 'echte' verkiezingsstrijd barst, zo wordt verwacht, na het zomerreces plaats.

 

DEBATTEN Dat zal merkbaar worden in de debatten in de raad over onder meer de begroting maar ook als het gaat om het integraal afwegen van plannen die voortkomen uit het project 'Samen aan Zet'. Door de samenleving zijn meer initiatieven aangedragen dan binnen de begroting past. Dat maakt dat de raad keuzes moet maken.

 

Het wordt de raad iets gemakkelijker gemaakt keuzes te maken nu blijkt dat het Rijk de komende jaren meer geld uit het gemeentefonds naar de rekening stort van de gemeente Nijkerk. Al blijft het afwachten of een nieuw kabinet zo gul blijft voor de gemeenten.

 

ONDERWERPEN Onderwerpen waarop wordt ingezet zijn soms moeilijk in te schatten. Verwacht mag worden dat CDA en ChristenUnie/SGP in ieder geval de openstelling van de winkels op zondag als wapen in het vuur gooien. Een standpuntwijziging van de VVD hierover was de aanleiding voor de val van het college van CDA. CU/SGP en VVD en de komst van een nieuw college van De Lokale Partij, VVD en Pro'21.

Duidelijk is inmiddels wel dat vooral de supermarkten profiteren van deze openstelling en hun omzet zagen vergroot worden. Of dit gevolgen heeft voor de concurrentie uit omliggende plaatsen is tot nu toe onduidelijk. Bij een deel van de inwoners is echter nog steeds gemor te horen over dit besluit.

 

ZWEMBAD Het CDA zal ongetwijfeld de bouw van het nieuwe zwembad en de daarmee gepaard gaande sluiting van Bad Bloemendal in Nijkerk en De Slag in Hoevelaken in de verkiezingsstrijd betrekken. Op dit moment hebben de christen democraten daarin steun van meerdere inwoners. De vraag is of dit zo blijft wanneer het nieuwe zwembad eenmaal in januari 2018 de poorten heeft geopend. Dat is altijd nog enkele maanden voor de verkiezingen.

 

Eén wapen is het CDA uit handen geslagen door de huidige coalitiepartijen. En dat is de verhoging van de onroerendzaakbelasting die direct werd ingevoerd na het aantreden van het nieuwe college. Daarmee wilden deze partijen voorkomen dat ingeleverd moest worden op het sociale gezicht van de gemeente Nijkerk. Mede omdat veel onduidelijkheid bestond over de daadwerkelijke kosten.

 

RESERVE Inmiddels is duidelijk dat de reserve sociaal domein 5,5 miljoen euro bedraagt. De coalitiepartijen hebben nu hun belofte ingeleverd het bedrag dat met de verhoging was gemoeid weer terug te geven aan de bevolking. Wellicht enigszins tandenknarsend kon het CDA weinig anders doen dan daarmee in te stemmen.

 

Het verschil tussen de huidige coalitie en de oude coalitie is op dit moment één stem. Dat maakt dat mag worden gerekend op een harde verkiezingsstrijd waarbij winnaars en verliezers moeilijk zijn in te schatten.