• Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn

Eerst PMD-containers uitgereikt

NIJKERK Wethouder Harke Dijksterhuis overhandigde maandag 3 december de eerste nieuwe PMD-container aan de familie Molenaar in de Kardinaal Alfrinklaan. PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Tot en met 21 december levert Remondis de PMD-containers af bij inwoners die deze aangevraagd hebben. In totaal ontvangen zo'n zevenduizend huishoudens de nieuwe, grijze container met oranje deksel. De inzameling van plastic door middel van semi-transparante zakken is in 2019 ook mogelijk. 

Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de nieuwe PMD-containers: ,,Jaarlijks produceren we in de gemeente Nijkerk per persoon 110 kilo restafval. Die 110 kilo bestaat vaak uit nog herbruikbare materialen. Er wordt nu nog veel plastic, drankkartons en blik aangetroffen in het restafval. Minder PMD-afval in ons restafval zorgt voor een verhoogd hergebruik van grondstoffen en vermindert het te verbranden restafval. Dit sluit aan bij de ambitie van ons college om de hoeveelheid  restafval significant te verminderen."

SCHEIDEN Vanaf 14 januari zamelt Remondis namens de gemeente PMD aan huis in. Vanaf 1 januari wordt aan huis restafval, GFT en het PMD door de afvalinzamelaar om de drie weken ingezameld. Dit betekent dat restafval en GFT minder vaak worden ingezameld dan nu het geval is. Door het afval thuis goed te scheiden, is een inzamelfrequentie van één keer per drie weken voldoende. De maanden juni tot en met augustus zijn een uitzondering: dan zamelt de gemeente één keer per week GFT-afval in. Mogelijk verandert de dag dat inwoners in bepaalde starten hun container bij de weg mogen zetten. Dit staat vermeld op de afvalkalender die vanaf 10 december huis aan huis wordt verspreid in de gemeente. Online kan iedereen de afvalkalender 2019 alvast inzien en eventueel uitprinten. Deze staat op www.nijkerk.eu/inwoners/afval. Ook staan alle wijzigingen vanaf 2019 op www.mijnafvalwijzer.nl.

LUIERS Vanaf maandag 3 december zamelt de gemeente Nijkerk (weer) gebruikte luiers in. Dit kan met name voor ouders met jonge kinderen een aanzienlijke vermindering van het restafval betekenen. De gebruikte luiers worden na inzameling gerecycled bij de firma ARN. De luiers kunnen gratis aangeleverd worden in een (semi) transparante zak op de onderstaande locaties. Op het stadhuis en bij het gemeente loket Hoevelaken zijn tijdelijk luierzakken te verkrijgen. Ook zijn deze zakken tijdelijk verkrijgbaar bij de inzamelpunten. Dit geldt zolang de voorraad strekt. Daarna kunnen inwoners zelf zakken aanschaffen. Inwoners kunnen ook incontinentiemateriaal aanleveren, het gaat hierbij alleen om de luiers.

De containers waar de luiers kunnen worden gebracht, staan op de onderstaande locaties: Kinderopvang Bzzzonder Corlaer van Siburglaan 18b in Nijkerk; Kinderopvang Bzzzonder Appelgaard Barneveldseweg 182 in Nijkerk; Kinderopvang Bzzzonder Maranathaschool Grieglaan 4 in Nijkerk; Kinderopvang Jabadabadoe Westerdorpsstraat 54b in Hoevelaken; Milieustraat Nijkerk Blekkerserf 4.

Op een aparte pagina op onze website staan ook alle veranderingen en de veel gestelde vragen over de afvalinzameling: www.nijkerk.eu/afvalinzameling2019.