• Gerrit Steen

Duitse oorlogsbunker open voor publiek

HOEVELAKEN Vanaf de weg dringt het tot de argeloze voorbijganger nog niet zo door dat hij een oorlogsmonument passeert, maar dat gaat binnenkort veranderen. De Duitse oorlogsbunker aan de Weldammerlaan 9 in Hoevelaken wordt eind dit jaar opengesteld voor het publiek en belangstellenden kunnen er informatie krijgen over de historische achtergrond.

Gerrit Steen

De gemeente Nijkerk heeft hierover in principe overeenstemming bereikt met de bewoners van het perceel, Gijs-Jan en Lucienne Termeer. De bunker aan de Weldammerlaan maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Pantherstellung, de verdedigingslinie van de Duitsers die in de herfst en winter van 1944-1945 werd gebouwd en een noordwaartse verlenging vormde van de in Duitsland gelegen Westwall.

De Pantherherstelling bestond uit losstaande bunkers (waaronder indertijd drie in Hoevelaken) van type R703 voor een 88mm anti-tankkanon. De bunker op de Weldammerlaan is de enige die overgebleven is in Hoevelaken, in Nijkerk staan er nog twee.

SAMENWERKING De eigenaar gaat de aanwezige voormalige bedrijfsbebouwing op het perceel, zo'n zeshonderd vierkante meter, slopen. Daarnaast wil hij vierhonderd vierkante sloopmeters aankopen om de bouw van een extra woning mogelijk te maken. Patrick Burgers en Henk Kok van Amarch (Amateur archeologie- en historieclub Hoevelaken) gaan in samenwerking met Ted Smeding van de stichting Grebbelinie, directeur Roel Zuidhof van de Bibliotheek Nijkerk en eigenaar Gijs-Jan Termeer de bunker restaureren en in oorspronkelijke staat herstellen. De bunker wordt dit jaar vrijgemaakt van begroeiing en ombouw, voorzien van een informatiebord en later dit jaar opengesteld voor het publiek.

PANTSERGRANAAT Voorafgaand aan de toekomstige bebouwing werd door Amarch bescheiden veldonderzoek uitgevoerd. Daarbij werd een Duitse pantsergranaat aangetroffen die vrijdag 22 februari door de EOD ter plaatse onschadelijk is gemaakt. Patrick Burgers: ,,Deze granaat, type Pzgr 39/43 met een diameter van 8.8cm, is ontworpen om tanks uit te schakelen middels een massieve punt en een springlading die daarachter zit. Oorspronkelijk heeft de granaat een ballistische punt die de granaat in de juist hoek op het pantser laat komen, waarna de massieve punt kan doordringen en de ontsteker aan de achterzijde in werking treedt zodra de granaat is binnen gedrongen. Het perceel is ook afgezocht naar andere sporen van het verleden, waarbij aardige kleine vondsten zijn gedaan die onderdeel uitmaken van het verhaal dat bij de bunker verteld wordt."

Gijs-Jan Termeer: ,,Er vindt binnenkort nog een bodemonderzoek plaats door een extern bureau, waarvan we de resultaten bij de gemeente moeten inleveren. Eind maart verwacht ik hierover uitsluitsel te krijgen. Met het 'bunkerteam' brengen we de kazemat weer in de oorspronkelijke staat, waarbij we ook proberen om een replica van het 88 mm anti-tankkanon tentoon te stellen. Er zijn nog veel plannen, maar daarover later meer.''