Ds. Riemens pleit voor referendum over koopzondag

NIJKERK De gereformeerde dominee Daan Riemens kwam spontaan in actie toen hij hoorde van de motie van VVD, PRO21 en Lokale Partij om zondagsopenstelling van winkels mogelijk te maken. Hij startte een handtekeningenactie om een referendum te vragen over de kwestie. Maar hij wil nadrukkelijk niet als predikant spreken namens de kerken. ,,Er zijn ook heel veel seculiere argumenten te vermelden om een collectieve vrije dag te houden."

Henk Brinkman

In de loop van het interview somt hij veel argumenten op, die inderdaad niet zozeer uit de Bijbel zijn af te leiden en dat is toch de corebusiness van een predikant. En hij erkent ruiterlijk dat hij wellicht niet de meestaangewezen persoon is om het burgerinitiatief van de grond te trekken. Veel mensen hebben zich de afgelopen decennia van de kerken afgekeerd omdat zij hun leven niet wilden laten bepalen door de dogma's van de kerk. En dan komt uitgerekend een predikant hen nu vertellen dat zij niet op zondag boodschappen mogen doen. Riemens: ,,Het is misschien niet goed om het nu te zeggen, maar het klopt wel dat ik misschien niet de aangewezen persoon ben. Maar er zijn wel heel veel argumenten om een collectieve vrije dag te behouden."

Daan Riemens wil de nadruk leggen op de collectieve vrije dag. ,,Dat hoeft niet eens de zondag te zijn. Maar een dag dat iedereen vrij is, leidt tot mogelijkheden voor sport, familiebezoek en andere activiteiten. Als dan ook op die dag moet worden gewerkt komt dat allemaal onder druk te staan."

Hij heeft zich verbaasd over de opstelling van de VVD, die zo hecht aan het sociale gezicht van Nijkerk. ,,Daar hoort dit ook bij. En dat PRO21 zich zo inzet voor werkgevers en supermarktondernemers, verbaast me ook."

Over een referendum oordeelt hij positief, ook al noemen sommige opinieleiders het referendum de nooduitgang voor laffe politici die geen besluiten durven te nemen. ,,Nee, het is volgens mij democratie in optima forma, en ik beticht de drie partijen in de gemeenteraad, die daartegen zijn ook niet van lafheid. Zij hebben hun eigen standpunt."

Wel is Daan Riemens verbaasd dat VVD, PRO21 en Lokale partij in 2005 vurig hebben gepleit voor de mogelijkheid om ook in Nijkerk een referendum te kunnen houden. ,,En nu keren juist deze partijen zich tegen de mogelijkheid van een referendum. Hans Boer van CU-SGP noemde de partijen onzorgvuldig, onbetrouwbaar en onbehoorlijk. Ik zou daaraan toe willen voegen dat zij ook ongeloofwaardig zijn in het licht van hun opstelling in 2005."

Riemens wijst ook op het verschil tussen vakanties en algemene feestdagen, zoals de zondag. ,,Vakanties worden behalve in de bouw, niet collectief geregeld en de vakantiebesteding hangt af van de financiële middelen van de vakantievierder. Maar om te voorkomen dat vrijetijdsbesteding geheel wordt gedomineerd door geld, is het belangrijk dat er voldoende collectieve vrije dagen zijn."

Voor Daan Riemens is het duidelijk. ,,Economie is goed, maar niet alles. Laat er ook een dag zijn die niet in het teken staat van produceren en consumeren. Het leidt tot sociale verarming."

foto Ds. Daan Riemens bij de Goede Herderkerk.