Drietal aangehouden voor valse overval aangifte

NIJKERK - Bij de politie is woensdag 24 september melding gemaakt vaneen overval op een winkel aan de Singel in Nijkerk. Na onderzoek isgebleken dat de overval in scene is gezet en dat de aangifte vals was. Driepersonen, onder wie een medewerkster, zijn aangehouden.Woensdagochtend 24 september belde de medewerkster, die op dat momentalleen in de winkel aan het werk was, dat er een overval hadplaatsgevonden. De overvaller zou een geldbedrag uit de kluis hebbenweggenomen. Direct na de melding startte de politie met een onderzoek.Gedurende dit onderzoek ontstond het vermoeden dat er mogelijk sprake wasvan een valse aangifte en er helemaal geen overval had plaatsgevonden.Uit verder onderzoek bleek dit inderdaad het geval. De 21-jarigemedewerkster uit Zeewolde, een 33-jarige man zonder vaste woonplaats en een36-jarige man uit Almere zijn de afgelopen dagen aangehouden en verhoord.Het buitgemaakte geld werd onderling gedeeld.Tegen het drietal wordt proces-verbaal opgemaakt voor de diefstal en hetdoen van valse aangifte. Het doen van valse aangifte is strafbaar.Bovendien legt het onnodig beslag op de capaciteit van de politie en hetOpenbaar Ministerie. Er wordt gekeken of de hieraan gekoppelde kosten, opde drie verdachten kan worden verhaald.