• Harry Koelewijn

Dominee vrijgesteld van gewone werk

Henk Brinkman

NIJKERK De predikant van de Vredeskerk, ds. Edward van der Kaaij heeft voor drie maanden vrijstelling gekregen voor zijn werk als predikant. Het regionale kerkbestuur (de classis) heeft een verzoek daartoe van de kerkenraad van de vredeskerk ingewilligd.

Dat besluit is gebaseerd artikelen uit de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland, waartoe de Vredeskerk behoort. De kerkenraad maakte vorige week in een persbericht bekend dat verzoek aan het regionale kerkbestuur te hebben verzonden. Volgens de kerkenraad zijn er spanningen ontstaan binnen de gemeente van de Vredeskerk naar aanleiding van publicaties rond het boek dat Van der Kaaij vorig jaar publiceerde met als titel De ongemakkelijke waarheid van het Christendom, waarin Van der Kaaij de opvatting verdedigt dat de historische persoon Jezus nooit heeft bestaan, maar dat het bijbelverhaal moet worden opgevat als een mythe. Volgens de kerkenraad heeft dat boek velen diep in hun geloof geraakt en uiteenlopende reacties uitgelokt. Het kerkbestuur neemt afstand van de strekking van het boek, maar geeft aan zich met Van der Kaaij verantwoordelijk te voelen in deze zaak. Volgens de raad is de draagkracht van de gemeente voor de gevolgen van de publicatie van het boek ontoereikend en dreigt de gemeente uit elkaar te drijven. ,,Ondanks uitvoerige communicatie zijn wij er niet in geslaagd elkaar te vinden en is een onwerkbare situatie ontstaan," schrijft de raad in het persbericht.

PREDIKANT NIET BELANGRIJK Van der Kaaij was onaangenaam verrast toen het persbericht vorige week woensdag werd gepubliceerd. ,,Dit is geen leuk cadeau op de dag waarop ik mijn jubileum als predikant vier." Van der Kaaij is 25 jaar predikant en juist op die dag kreeg hij het persbericht voorgeschoteld door journalisten. ,,De kerkenraad en ik hadden afgesproken hierover niet te communiceren totdat de gemeente zou zijn geïnformeerd. Maar de pers weet het eerder dan de gemeente en ook eerder dan ik."

Volgens de kerkenraad is er uitgebreid gesproken met Van der Kaaij, maar de predikant heeft daar een ander beeld bij. ,,Ik was zoals altijd in februari bijna een maand afwezig. Er is vooral over mij gecommuniceerd. Afgelopen donderdag kreeg ik bij thuiskomst een uitvoerige brief, waarop ik zaterdag mondeling moest reageren. Ik heb gezegd dat ik meer tijd nodig had en schriftelijk wilde reageren. Maar daar bleek weinig ruimte voor te zijn."

In zijn reactie gaf Van der Kaaij aan, dat het belang van de gemeente voorgaat. ,,Een predikant is totaal onbelangrijk. De gemeente van de Vredeskerk gaat mij aan het hart. Volgens de kerkenraad is er sprake van grote spanning in de gemeente door mijn boek en mijn opvattingen. Ik waag dat te betwijfelen. Volgens mij heeft de kerkenraad een verkeerde aanpak gekozen en verkeerde conclusies getrokken. Mocht de kerkenraad gelijk hebben en er is geen steun voor mij binnen de gemeente, dan wordt het een ander verhaal. De gemeente gaat voor."