• Harry Koelewijn

Dominee Van der Kaaij en Vredeskerk wellicht uit elkaar

NIJKERK Het bestuur van de regionale kerkvergadering van de Protestantse Kerk Nederland - in kerkelijke termen de classis genoemd - wil een antwoord op de vraag of de Nijkerkse predikant 'nog langer met stichting kan dienen'. Dat besluit van het regionale bestuur is gepubliceerd in het kerkblad van de Vredeskerk.

Binnen de PKN moet nu het generaal College voor Ambtsontheffing een oordeel vellen over de vraag van het regionale kerkbestuur. Mocht dit college van oordeel zijn dat Van der Kaaij zijn gemeente niet meer kan dienen, dan volgt een losmakingsprocedure.

Van der Kaaij, sinds 1992 predikant van de Vredeskerk, kwam in conflict met zijn kerkenraad door de publicatie van zijn boek De ongemakkelijke waarheid van het Christendom in 2014. In dat boek verdedigt hij de stelling dat de persoon van Jezus, zoals die in de Bijbel wordt geschetst, nooit historisch heeft bestaan, maar dat het verhaal gebaseerd is op een oeroude mythe.