• Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn

Directeuren Margriet van der Ploeg en Henno Koelewijn nemen afscheid

NIJKERK Samen opgeteld zitten ze ruim 50 jaar in het onderwijs, waarvan ieder tientallen jaren verbonden aan basisschool de Koningslinde en de Prins Willem Alexanderschool, beide scholen van PCO Gelderse Vallei. Aan het eind van dit schooljaar nemen onderwijsiconen Henno Koelewijn en Margriet van der Ploeg afscheid om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Maranke Pater

Voor de één wordt het een koorschool, voor de ander een andere school binnen de PCO Gelderse Vallei. Maar bij allebei begon het vorig jaar te kriebelen om een nieuwe uitdaging te zoeken.

Margriet van der Ploeg: ,,Ik ben in augustus 2002 directeur geworden van de Koningin Beatrixschool, de voorloper van de Koningslinde. Daarvoor was ik tien jaar leerkracht van verschillende groepen en bovenbouwcoördinator. Klaas Schaak zei tegen mij: 'het kan wel een keer fout gaan'. Niet echt een geruststellende gedachte, maar in die tijd was de directeursrol nog anders dan nu."

Voor Henno Koelewijn begon zijn directeursloopbaan zeven jaar geleden. Hij was al enkele jaren leerkracht van groep 8. ,,Er zijn meer protocollen, meer richtlijnen en meer verantwoordelijkheden bij gekomen. Ik vergelijk mijn functie weleens met een bedrijf dat je aan het leiden bent."

STEMPEL Beide hebben in de jaren dat ze directeur zijn een eigen stempel kunnen drukken op de scholen. Henno Koelewijn: ,,Toen ik directeur werd, zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Door groepsdoorbrekend te werken en kinderen op eigen instructieniveau aan het werk te zetten kun je ze stimuleren om meer uit zichzelf te halen. Kinderen gaan zichzelf ook prettiger voelen als ze de ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien." Beide directeuren staan achter de filosofie dat kinderen meer leren dan dat ze in hun schoolboeken kunnen lezen door te ervaren. ,,Een mooie ervaring op de Prins Willem Alexanderschool waren de momenten dat ik als leerkracht van groep 8 mee ging naar Kamp Amersfoort, waar onze leerlingen mensen spraken waarvan de familie nog in het kamp had gezeten. Dit maakte heel veel indruk op ze. Toen we even later naar de Waterzuivering gingen zei een vader: 'Jij hebt een mooi baantje, je gaat elke week op schoolreisje'. Dat voelt voor sommige mensen misschien zo, maar de kinderen leren door te ervaren." Van der Ploeg ,,We hebben binnen de school ervoor gekozen om 'harde' vakken als rekenen en taal leerkrachtgestuurd te geven. Maar ook wij zijn naar meer eigenaarschap toegegroeid, waarbij leerlingen hun zelfstandigheid en motivatie vergroten door met verschillende leeftijdsgroepen samen te werken aan een opdracht. Binnen aardrijkskunde en geschiedenis werken ze nu projectmatig. Als ze het over de piramides hebben, kun je het over de geschiedenis van de piramides hebben en de farao's, maar er komt ook een stukje aardrijkskunde bij kijken omdat ze gaan uitvinden waar Egypte ligt."

GROEI Beide scholen hebben onder de directeuren te maken gehad met groei. Van der Ploeg: ,,De bouw van het nieuwe schoolgebouw was de parel op mijn carrière. Het is bijzonder om te beseffen dat je zoveel invloed hebt op een stukje Nijkerk. Het was een heel bijzonder traject om mee te mogen maken. Ik heb moeten vechten voor de groene kleur, maar uiteindelijk vindt iedereen het een prachtig, transparant gebouw geworden. Op een winterdag kunnen mensen precies zien wat er binnen gebeurt. Doordat we een brede school zijn geworden heb ik ook veel geleerd over de wet op de kinderopvang." Groei brengt in een school volgens Koelewijn ook veel uitdagingen met zich mee: ,,We kregen een moment dat we vol zaten. We hadden al een dependance bij de Sportbasisschool Nijkerk. Ons geluk was dat de Koningin Beatrixschool nieuwbouw kreeg, want hierdoor was het noodzakelijk dat de Regenboogschool beschikbaar kwam voor scholen die nieuwbouw gingen krijgen. Hierdoor kregen wij de kans om nieuwe lokalen te bouwen en de school anders in te delen. De groei van de school kon hierdoor ook door gaan."

TOEKOMST Bij zowel Van der Ploeg als Koelewijn kwam min of meer tegelijkertijd het gevoel dat ze iets anders wilden met hun werkende leven. Van der Ploeg gaat naar een andere school buiten de stichting. ,,Ik wilde iets met een meerwaarde. Als ik naar een andere school was gestapt binnen onze stichting was het misschien veel van hetzelfde geworden. Ik vertrek naar de Kathedrale Koorschool in Utrecht waar ik de leiding krijg over kinderen die nationaal en internationaal als koor optreden. Ik heb zelf jaren leiding gegeven aan een koor en mijn hart ligt in de muziek." Koelewijn vertrekt naar de Julianaschool in Woudenberg, een school die ook onder PCO Gelderse Vallei valt. ,,De Julianaschool is een school in ontwikkeling. Vanuit de stichting is besloten dat de Julianaschool ook een Integraal Kindcentrum moet worden. De school is nog volop in ontwikkeling en dat vind ik een mooie uitdaging."

 

Margriet van der Ploeg wordt in het nieuwe schooljaar opgevolgd door Martijn Blokhuis, momenteel directeur van De Spreng in Barneveld. Henno Koelewijn wordt opgevolgd door Kees Spee, die tot 31 juli directeur is op de Lichtboei in Kootwijkerbroek.