• Archief BDUmedia

'Deze maand nog overleg met voetbalverenigingen'

NIJKERK Wethouder Nadya Aboyaakoub gaat nog deze maand in gesprek met de voetbalverenigingen over hun wens om de voetbalvelden in eigen beheer te krijgen. 

Wijnand Kooijmans

Aboyaakoub doet dit naar aanleiding van kritiek van raadslid Joop van Ruler tijdens de behandeling van het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord 2019-2022. De CDA-er heeft van de verenigingen te horen gekregen dat ze vinden dat ze lang moeten wachten en de communicatie slecht is. Dat laatste wordt bestreden door de wethouder.

VERTRAGING Zij zegt dat duidelijk is aangegeven in januari met de verenigingen om de tafel te willen gaan zitten. Vertraging is onder meer ontstaan door de discussie over de btw voor sportclubs. Een eventuele verhuizing van sportvelden van Luxool naar de Doornsteeg staat los van de discussie met de verenigingen over hun wens het onderhoud in eigen beheer uit te mogen voeren.

TEVREDENHEID Bij de coalitiepartijen heerst tevredenheid over het coalitieakkoord en de 24 punten die hieraan zijn aangegeven waarop in 2019 de focus wordt gelegd. De tegenstand komt vooral van de twee oppositiepartijen CDA en De Lokale Partij. Van Ruler wil dat als het gaat om de toekomstige woningbouw de verplichting binnen de regio Amersfoort wordt neergelegd bij alle betrokken negen gemeenten en niet bij de vier kerngemeenten. Alle raadsfracties in Nijkerk hechten veel waarde aan het behoud van de natuur in de eigen gemeente.

BEDRIJVEN Van Ruler zet vraagtekens bij het kunnen realiseren van het Huis van de Stad, gezien de stijgende bouwprijzen. ,,Gaat het financieel nog wel?", zo vraagt hij zich af. Ook vindt hij het onzeker dat in de Havenkom woningbouw mogelijk is, gezien de aanwezigheid van bedrijven in deze omgeving.

Marina Lanting (ChristenUnie/SGP) spreekt van een positieve begroting, al vragen de financiën wel permanent aandacht. Zij bepleit luisteren naar ouderen. Als het gaat om de Havenkom vraagt ze om moed, rust en vertrouwen. De voortgang bij het opknappen van de centra vindt ze belangrijk, minder tevreden is ze over de geluiden over het drugsgebruik in de gemeente.

AFWEGING Wanneer het gaat om Samen aan Zet vindt Boudewijn van der Woerd (VVD) dat afwegingen moeten worden gemaakt wat betreft nieuw voor oud. Er moet worden gekeken naar het maatschappelijk resultaat van projecten. In het algemeen vindt hij dat sterk moet worden gestuurd op maatschappelijk resultaat en financiering.

CULTUUR Alle fracties zijn blij met de grotere aandacht voor cultuur. Wat betreft Irene Moes (PRO21) mag er in de toekomst nog wel een tandje worden bijgezet. Voor Patricia van Loozen (De Lokale Partij) is het belangrijk dat duidelijker wordt aangegeven welke afwegingen de raad kan maken. Ook vindt ze het vreemd dat kort na de vaststelling van de begroting nu nog eens ruim twee miljoen extra wordt gevraagd voor realisering van plannen. Verder wil ze dat het verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte sneller wordt opgepakt.

PAASBOS Volgens wethouder Wim Oosterwijk is de aanpak van veel zaken afhankelijk van beschikbare ambtelijke capaciteit. Vacatures zijn moeilijk te vervullen. Ten aanzien van Paasbos stelt hij dat dit jaar hiervoor een visie wordt opgesteld zodat in 2020 met de uitvoering kan worden begonnen. Voor de uitvoering van het programma is in 2019 structureel 315.000 euro nodig en 761.000 euro incidenteel.